Wijzigingen inkoopbeleid Extramurale Farmaceutische zorg 2021

30-09-2020

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen hebben we het inkoopbeleid voor 2021 aangepast. U kunt het gewijzigde inkoopbeleid hier downloaden De wijzigingen zijn geel gemarkeerd. In onderstaand nieuwsbericht vindt u in het kort meer informatie over de wijzigingen. 

Overeenkomsten Dieetpreparaten worden verlengd en de inkoopprocedure dieetpreparaten wordt uitgesteld vanwege COVID-19

De coronacrisis heeft momenteel een grote impact op de zorg: fabrikanten en afleveraars hebben alle zeilen moeten bijzetten om voldoende voeding en pompen beschikbaar te hebben voor de ziekenhuizen als ook het thuisgebruik. Daarbij is het verloop van de coronacrisis en de inspanningen die nog geleverd moeten worden op dit moment onduidelijk. Daarom hebben we besloten het inkoopbeleid aan te passen.

Dat betekent dat we aan alle facilitair bedrijven (zowel de twee grootste als de overige facilitair bedrijven) en apotheken die daarvoor in aanmerking komen een voorstel doen tot het verlengen van de huidige overeenkomst Dieetpreparaten tot en met 31 december 2021. Deze gecontracteerde partijen behouden uiteraard het recht om tot 1 oktober 2020 hun huidige overeenkomst met ons op te zeggen.

Tevens stellen we de start van de inkoopprocedure, om te komen tot voorkeursproducten in een aantal nieuwe productcategorieën, uit tot in ieder geval najaar/winter 2020. Uiterlijk 30 september zullen wij hierover nadere informatie op onze website verstrekken. De start van de procedure zal afhankelijk zijn van de COVID-19 ontwikkelingen en (internationale) maatregelen die genomen worden.

Overheveling immunoglobulinen vindt niet plaats in 2021

Minister Van Rijn (VWS) heeft besloten de overheveling van immunoglobulinen een jaar uit te stellen. De geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher zullen wel per januari 2021 overgaan naar het intramurale kader. Dit betekent dat we de vermelding van immunoglobulinen hebben weggehaald bij de geplande overhevelingen.

Update 30-9-2020 m.b.t. de inkoopprocedure dieetpreparaten

Wij bevestigen dat de eerder uitgestelde inkoopprocedure dieetpreparaten in het najaar/winter 2020 van start gaat.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam