Therapeutische substitutie ten koste van het preferentiebeleid

19-03-2021

Sinds 1 januari 2021 voert VGZ een voorkeursbeleid op het combinatiegeneesmiddel salmeterol/fluticason (Seretide®). Neutec® is het aangewezen preferente geneesmiddel en bevat dezelfde werkzame stoffen. Het device (inhalator) is nagenoeg identiek aan het device van het spécialité. Hierover is meermaals en in een vroeg stadium via verschillende kanalen gecommuniceerd. Wij verwijzen ook naar de meest gestelde vragen op onze website.

 

Sinds de aankondiging van dit voorkeursbeleid constateren wij dat er op grote schaal wordt ingezet op de therapeutische substitutie van fluticason/salmeterol naar vilanterol/fluticason. Door het ontbreken van inhoudelijke overwegingen voor deze substitutie hebben wij sterk de indruk dat hiermee doelbewust ons voorkeursbeleid wordt omzeild, wat ten koste gaat van de doelmatigheid. Doelmatigheid komt voort uit de samenwerking tussen voorschrijver en apotheek. We verwachten dat die samenwerking goed verloopt en zien de apotheker hierin als farmaceutische expert. Het omzeilen van het voorkeursbeleid leidt tot onnodige zorgkosten. Daarom informeren wij u via deze weg over onze vervolgstappen.

Ongepaste substitutie

Uit recente declaratiedata en signalen uit de markt blijkt dat op grote schaal bestaande gebruikers worden omgezet van salmeterol/fluticason (Seretide®) naar vilanterol/fluticason (Relvar®). Vanaf eind 2020 en in de eerste maanden van 2021 zien we bij sommige apotheken zelfs een verdubbeling van het aandeel vilanterol/fluticason en een afname in fluticason/salmeterol. Dit vinden wij zeer ongepast, om de volgende redenen:

  • Door goed ingestelde verzekerden naar andere werkzame stoffen om te zetten, neemt u risico’s in de behandeling van de verzekerde. 
  • Omzetting leidt tot onnodige zorgkosten. Vilanterol/fluticason is substantieel duurder dan het aangewezen preferente geneesmiddel. Hiermee handelt u in strijd met de afspraak die u met ons heeft gemaakt om het voorkeursbeleid uit te voeren en verzekerden te voorzien van de meest doelmatige zorg. 

VGZ onderneemt acties

Wij nemen het uitwijkgedrag mee de profielbepaling van 2022. Wij informeren u hier op korte termijn over. De apotheken die het betreft ontvangen bovendien een separate mail. Wij verzoeken u om zich aan de afspraken te houden die zijn vastgelegd in ons contract. Indien u verzekerden van de Seretide®/ Neutec® heeft omgezet op andere producten dan de preferente generieke producten, en hier geen medisch inhoudelijke aanleiding voor was, verzoeken wij u hier direct mee te stoppen. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam