Terugroepactie Ranitidine

16-10-2019
Op 4 oktober 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB) in overleg met fabrikanten besloten om een groot deel van medicijnen met daarin de werkzame stof Ranitidine terug te roepen. Dit vanwege een vervuiling met de stof NDMA. Ook in andere Europese landen is een terugroepactie in gang gezet.

Om welke geneesmiddelen het gaat en wat dit betekent voor patiënten is te lezen op de websites van de IGJ en CBG. Zie hiervoor ook: 

Ook op de website van de KNMP kunt u zien welke producten het betreft en wat u als apotheker kunt doen. 

VGZ heeft ten tijde van de terugroepactie nog twee producten met de werkzame stof Ranitidine in haar preferentiebeleid:

16531795         Ranitidine aurobindo tablet filmomhuld 150mg
14630036         Ranitidine Apotex tablet 150mg

Beide producten worden geraakt door de terugroepactie. De aanwijzing hierop komt per direct te vervallen. Dit wordt echter pas per 1 november zichtbaar in de apotheeksystemen, omdat deze eens per maand worden aangepast.

Eerste uitgifte

Als de verzekerde een maagzuurremmer chronisch gebruikt en de sterkte of werkzame stof van de gebruikte maagzuurremmer wordt gewijzigd hoeft de verzekerde niet nogmaals het 1e recept zelf te betalen. De verzekerde heeft immers een chronische indicatie voor maagzuurremmers.

Financiële afhandeling

Minister Bruins heeft voor de zomer in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat – in geval van een terugroepactie – in beginsel de lijn van het gewone consumentenrecht gevolgd wordt. Wanneer een consument een ondeugdelijk product terugbrengt, kan hij dit gratis omruilen voor een nieuw product. In geval van een terugroepactie dient de apotheek kosteloos een vervangend geneesmiddel ter beschikking te stellen. De apotheek kan hiervoor geen declaratie indienen bij de zorgverzekeraar. De apotheek zal dit moeten afwikkelen met de leverancier of fabrikant. Meer informatie hierover staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland

De KNMP treedt in overleg met relevante partijen over hoe om te gaan met de financiële afwikkeling.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam