Preferentiebeleid 2019

15-11-2018
 
Vanaf nu kunt u de lijst met preferente geneesmiddelen voor 2019 downloaden. Deze geneesmiddelen zijn preferent aangewezen voor een periode van 2 jaar. Opnieuw is een groot deel, namelijk 74%, van de aangewezen geneesmiddelen niet gewijzigd, ten opzichte van 2018. Wijzigingen zijn het gevolg geweest van ofwel geen bod ontvangen van de huidige preferente leverancier, of er is onvoldoende zekerheid op de beschikbaarheid, of de prijsverschillen tussen de oude en nieuwe preferente leverancier zijn substantieel. Op 150 geneesmiddelen is in 2019 het preferentiebeleid van Coöperatie VGZ niet meer van toepassing. Voor 58 geneesmiddelen geldt dat deze nieuw zijn toegevoegd per 1 januari 2019. Coöperatie VGZ beschouwt december 2018 en januari 2019 als overgangsmaanden. Dat betekent dat in januari 2019 ook nog de huidige preferente geneesmiddelen kunnen worden afgeleverd en in december 2018 al de nieuwe preferente geneesmiddelen kunnen worden afgeleverd. Deze zullen niet ten laste gebracht worden van het eigen risico van onze verzekerden.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam