Preferente aanwijzingen 2023

19-10-2022
Wij hebben een nieuwe inkoopprocedure afgerond voor preferente geneesmiddelen vanaf 2023. In deze procedure hebben wij ingezet op stabiliteit en zekerheid voor de komende jaren voor u en uw patiënten.

Nieuwe en verlengde voorkeursgeneesmiddelen

Een groot aantal preferente geneesmiddelen is gecontinueerd in 2023-2024. Een wijziging van een voorkeursgeneesmiddel kan het gevolg geweest zijn van:

 • geen bieding ontvangen van de huidig preferente leverancier, of
 • onvoldoende zekerheid op beschikbaarheid van geneesmiddelen, of
 • substantiële prijsverschillen tussen de oude en nieuwe preferent leverancier.

Een deel van de geneesmiddelen is nieuw aangewezen, waaronder geneesmiddelen welke het afgelopen jaar van patent zijn gegaan. Daarnaast zijn een aantal werkzame stoffen niet meer opgenomen in het preferentiebeleid vanaf 2023.

Soepele overgang

Wij zetten in op een soepele overgang voor zowel u als onze verzekerden van 2022 naar 2023. Wij kiezen ervoor om een overgangsperiode van drie maanden te hanteren voor werkzame stoffen waarbij een nieuwe of gewijzigde aanwijzing is. Deze overgangsperiode loopt van 1 december 2022 t/m 28 februari 2023. Tijdens deze periode geldt het volgende:

 • Zowel de oude als de nieuwe preferente geneesmiddelen mogen worden afgeleverd.
 • Het oude en het nieuwe preferente geneesmiddel worden beide niet ten laste van het eigen risico van de patiënt gebracht.

Alle huidige preferente aanwijzingen die gecontinueerd blijven vanaf 2023 dienen gewoon preferent geleverd te worden. Op deze pagina vindt u de nieuwe lijst met preferente middelen.

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam