Per 1 januari 2019 is de wettelijke eigen bijdrage gemaximeerd

24-01-2019
Deze wettelijke eigen bijdrage is gemaximeerd op € 250,-. Op anticonceptiva kan ook een eigen bijdrage van toepassing zijn. Hieronder leest u hoe wij hiermee omgaan.

Wij vergoeden anticonceptiva voor:

 • verzekerden tot 21 jaar
 • verzekerden vanaf 21 jaar bij endometriose of menorragie (bij bloedarmoede)
  Let op: dit wordt pas vergoed na goedkeuring van een machtigingsaanvraag

Indien er geen sprake is van deze specifieke aandoeningen, vergoeden wij anticonceptie vanaf 21 jaar vanuit de aanvullende verzekering. Niet iedere patiënt heeft zo’n aanvullende verzekering. U kunt de declaraties echter gewoon bij ons aanleveren. Het eventuele niet-verzekerde deel verrekenen wij zelf met onze verzekerde.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam