Nieuwe artsenverklaring Saxenda

21-07-2022
Op 1 juli heeft ZN een nieuwe artsenverklaring gepubliceerd voor de vergoeding van Saxenda®. In deze artsenverklaring is de extra voorwaarde opgenomen dat de inzet van Saxenda® alleen kan worden overwogen indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling. 


Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze aanpassing vindt plaats zodat de vergoeding beter aansluit bij de van kracht zijnde richtlijn, de Zorgstandaard 2010.

Nieuwe gebruikers van Saxenda® dienen vanaf 1 juli 2022 in het bezit te zijn van de nieuwe artsenverklaring. Wij vragen u om hier goed op te controleren. Voor bestaande gebruikers verandert niets, zij kunnen Saxenda® blijven gebruiken op basis van de eerder afgegeven artsenverklaring.

Voor verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit medicijn, zie de Q&A over de vergoeding van liraglutide bij obesitas. Hier vindt u ook de nieuwe artsenverklaring die vanaf 1 juli geldig is.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam