Geen vergoeding voor combinatiepreparaat Cholecomb® per 1 oktober 2020

23-09-2020
Voor het combinatiepreparaat Cholecomb® hebben wij besloten deze per 1 oktober 2020 niet meer te vergoeden.

Cholecomb® – declaraties worden niet meer vergoed per 1 oktober 2020

Cholecomb® betreft een relatief nieuw geregistreerd combinatieproduct van rosuvastatine en ezetimib. Door het prijsverschil tussen het ter hand stellen van de werkzame stoffen rosuvastatine en ezetimib, en het combinatieproduct Cholecomb®, hebben wij besloten om per 1 oktober 2020 alleen nog de losse tabletten te vergoeden. Dit in navolging van het arrest gewezen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, d.d. 18-6-2019, in de zaak tussen MSD en Menzis. Het combinatieproduct Cholecomb® komt dan niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Wat betekent dit voor u en uw patiënt?

Na 1 oktober kunt alleen nog de losse producten declareren, inclusief terhandstellingsregel voor deze producten. Voor uw patiënt, onze verzekerde, realiseren we hiermee een kostenbesparing met behoud van kwaliteit.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam