Mineralengeneesmiddelen ook vergoed in 2024

17-11-2023

Doorgeleverde bereidingen met magnesium, kalium en zink worden ook in 2024 gewoon door ons vergoed als de patiënt deze als therapeutisch geneesmiddel ter hand gesteld krijgt. Dit is in een gezamenlijk overleg tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL) besloten. Voor de vergoeding van mineralengeneesmiddelen gelden vanaf 2024 dezelfde afspraken als in 2023.

Onderzoek naar andere bekostiging van mineralengeneesmiddelen vanaf 2025

Patiënten met ernstige nierziekten of stofwisselingsziekten gebruiken mineralengeneesmiddelen met magnesium, kalium en zink. Deze geneesmiddelen worden alleen door ons vergoed als ze worden ingezet als therapeutisch middel en niet als voedingssupplement.

Met diverse partijen, waaronder ZN, ZiNL en de KNMP, wordt momenteel onderzoek gedaan naar een andere bekostiging van mineralengeneesmiddelen. Het uitgangspunt is dat de mineralengeneesmiddelen vanaf 2025 uit het ziekenhuisbudget gefinancierd worden.

Omdat het onderzoek nog loopt en om de periode tot 1 januari 2025 te overbruggen, is besloten dat deze middelen ook in 2024 worden vergoed uit de extramurale farmacie. U kunt deze geneesmiddelen in 2024 dus gewoon bij ons declareren.

Afspraken om in 2024 voor vergoeding in aanmerking te komen

Voor de vergoeding van mineralengeneesmiddelen gelden in 2024 dezelfde afspraken als in 2023:

 • Voor magnesiumgluconaat 500 mg en magnesiumlactaat 350 mg geldt dat het eerste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie of hypomagnesiëmie ten gevolge van chemotherapie of short bowel syndroom.
 • Voor kaliumcitraat 500 mg geldt dat de patiënt bekend is met niersteenlijden of renale tubulaire acidose.
 • Voor magnesiumcitraat 376 mg geldt dat het eerste recept afkomstig is van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog.
 • Voor kaliumcitraat- en magnesiumgluconaat dranken geldt dat ze naast de bovengenoemde voorwaarden alleen worden vergoed bij patiënten met slikproblemen en kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Voor zinksulfaat capsules 200 mg geldt dat de patiënt bekend is met het syndroom van Danbolt of ziekte van Wilson.
 • Voor zinksulfaat drank geldt dat het alleen wordt vergoed voor kinderen jonger dan 7 jaar.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam