Geen machtiging nodig voor vergoedingen met ZN codering 1

02-05-2023
We ontvangen geregeld machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen op Bijlage 2 met ZN-codering 1. Voor middelen met ZN-codering 1 heeft u geen machtiging van ons nodig.

Geen machtiging en controle nodig

U hoeft voor geneesmiddelen op Bijlage 2 met ZN-codering 1 geen machtigingsaanvraag in te dienen. Zodra een arts deze voorschrijft, kan hierop aanspraak gemaakt worden. Als apotheker hoeft u daarom geen controle uit te voeren of er voldaan wordt aan verdere voorwaarden. U kunt meteen rechtstreeks bij ons declareren.

Maatregelen bij onverklaarbare volumestijging

We gaan ervan uit dat behandelaars zorgvuldig indicaties stellen en daarbij rekening houden met de Bijlage 2-voorwaarden. Blijkt uit controles dat een middel uit categorie 1 een onverklaarbare volumestijging doormaakt? Dan kunnen we daar maatregelen voor treffen. Bijvoorbeeld dat er voortaan wel altijd een machtiging nodig is. Of het geneesmiddel verschuift naar groep 2 of 3.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam