Eviplera® declaraties worden niet meer vergoed per 1 juni 2021

19-04-2021
Door het prijsverschil tussen het losse product rilpivirine (Edurant®), het combinatieproduct van de werkzame stoffen emtricitabine, tenofovirdiso en het geregistreerde combinatieproduct met alle drie de werkzame stoffen (Eviplera®), heeft VGZ besloten om per 1 juni 2021 alleen nog de losse rilpivirine en het combinatieproduct emtircitabine/tenofovirdiso te vergoeden. 

 

Eviplera® wordt vanaf 1 juni 2021 niet meer vergoed. Nieuwe patiënten kunnen vanaf de start van een behandeling een combinatie- en monopreparaat gebruiken. Wij verzoeken u om bestaande patiënten te begeleiden bij deze omzetting. Voorschrijvers en behandelaars zijn hierover geïnformeerd door ons. Het combinatieproduct Eviplera® komt niet meer voor vergoeding in aanmerking. Dat betekent dat u een extra receptregel kunt declareren. Voor verzekerden van VGZ is dat nog steeds doelmatiger.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam