Biosimilar ook voor diabetes patiënten die zijn ingesteld op Lantus®

Biosimilar niet ten laste van het eigen risico

29-11-2018

In 2016 heeft Coöperatie VGZ Abasaglar® aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor diabetes patiënten die starten met langwerkende insuline glargine. Om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden, kiest VGZ voor het zogenaamde voorkeursbeleid op geneesmiddelen. Vanaf heden kunnen patiënten die ingesteld zijn op Lantus® omgezet worden op het voorkeursgeneesmiddel. 

VGZ kiest voor Abasaglar® dat even veilig en effectief is als Lantus®. Deze aanwijzing leidt bovendien tot aanzienlijk lagere geneesmiddelenkosten. Samen met de NDF, DVN, en apothekersvereniging KNMP is een omzetprotocol ontwikkelt dat gebruikt kan worden om patiënten die ingesteld zijn op Lantus® om te zetten naar Abasaglar®. Voor zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen is een uitzondering gemaakt om Lantus® te blijven gebruiken.

Samenwerking

Sinds medio 2016 zijn de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), de apothekersvereniging (KNMP) en Coöperatie VGZ met elkaar in overleg over voorwaarden voor het breder inzetten van de biosimilar Abasaglar®. De samenwerking heeft geleid tot afspraken over het zorgvuldig inzetten van Abasaglar® bij patiënten die Lantus® gebruiken. Abasaglar® is een zogenoemde biosimilar, een biologisch geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als het origineel Lantus®. Een uitgebreid klinisch onderzoeksprogramma heeft aangetoond dat Abasaglar® en Lantus® even effectief en veilig zijn voor mensen met diabetes type 1 en 2. 

Omzetting Lantus® naar Abasaglar® 

In 2017 is een kleinschalige pilot opgezet waarin patiënten* die ingesteld waren op Lantus® omgezet zijn naar het voorkeursgeneesmiddel Abasaglar®. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met zorggroep SGE, die het maatschappelijk belang ziet van het betaalbaar houden van de zorg. De pilot is succesvol gebleken en de ervaringen hebben geleid tot het uitwerken van een lijst met aandachtspunten. VGZ heeft het voorkeursgeneesmiddel Abasaglar® tot 2021 geselecteerd om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Kostenbesparing met behoud van kwaliteit

VGZ is een groot voorstander van de inzet van biosimilars. De inzet van biosimilars leidt tot enorme kostenbesparingen met behoud van dezelfde kwaliteit. De kostenbesparing komt ten goede aan de premiebetaler: enerzijds worden de kosten van het geneesmiddel niet ten laste van het eigen risico gebracht en anderzijds worden de besparingen gebruikt om de premie betaalbaar te houden.  

Download ook het document: 'Aandachtspunten voor overstap van/naar biosimilars

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam