Aanvulling inkoopbeleid 2024: Aanbod addendum ‘Module farmaceutische zorgprestaties’ voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders

25-07-2023
Uiterlijk 15 september 2023 bieden we reeds gecontracteerde zorgaanbieders met een Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg 2023-2024 de mogelijkheid om het addendum Module farmaceutische zorgprestaties af te sluiten. In dit addendum staan nieuwe en gewijzigde zorgprestaties opgenomen die rol van de apotheker als medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg expliciet maken. Zorgaanbieders die deze zorgprestaties leveren, kunnen met dit addendum de geleverde zorg per 2024 bij ons declareren. 

Waarom deze aanvulling?

Zoals staat vermeld in onze visie op het farmaceutische zorglandschap in 2030 willen we de rol van de apotheker als medicatiespecialist en als volwaardige zorgaanbieder in de eerstelijnszorg versterken. Om de zorgfuncties van een apotheker in de eerstelijnszorg te stimuleren, hebben we hiervoor nieuwe zorgprestaties opgenomen in de farmaceutische zorgovereenkomst en enkele bestaande zorgprestaties gewijzigd. Bijvoorbeeld een zorgprestatie voor het leveren van farmaceutische zorg aan chronische patiënten. In het addendum Module farmaceutische zorgprestaties staan alle nieuwe en gewijzigde zorgprestaties vermeld.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Zorgaanbieders met een Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg 2023-2024

Reeds gecontracteerde zorgaanbieders met een Zorgovereenkomst Farmaceutische zorg 2023-2024 ontvangen automatisch van ons een aanbod voor dit addendum. Het addendum wordt uiterlijk 15 september 2023 aangeboden in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt automatisch bericht zodra het addendum voor u klaarstaat.

Na ondertekening van het addendum maken de nieuwe en gewijzigde zorgprestaties per 1 januari 2024 onderdeel uit van uw overeenkomst. Vanaf dat moment kunt u de geleverde zorgprestaties bij ons declareren. Let op: wanneer u het addendum niet ondertekent, blijft de huidige overeenkomst van kracht. U kunt dan alleen bestaande zorgprestaties bij ons declareren.

Zorgaanbieders die voor 2024 een nieuwe overeenkomst afsluiten

In de nieuwe overeenkomsten voor 2024 nemen we deze zorgprestaties standaard op. Dit betekent dat zorgaanbieders die voor 2024 een nieuwe overeenkomst afsluiten vanaf 1 januari 2024 de opgenomen nieuwe en gewijzigde zorgprestaties bij ons kunnen declareren.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam