Farmaceutisch zorglandschap 2030

De zorg, en dus ook de farmaceutische zorg, staat onder druk. De voortdurend stijgende zorgkosten, de krappe arbeidsmarkt, de vergrijzing én de reeds bestaande overbelasting van de eerstelijnszorg vragen om gezamenlijke oplossingen. Dit alles met als doel om ervoor te zorgen dat de farmaceutische zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar blijft.  

 Onze visie op 2030

Samen met onze leden, zorgaanbieders en andere stakeholders hebben we gesprekken gevoerd over de toekomst van het farmaceutische zorglandschap. Op basis van deze gesprekken hebben we een visie ontwikkeld over hoe wij het farmaceutische zorglandschap in 2030 voor ons zien. 

Deze visie staat centraal in ons inkoopbeleid en voeren we uit op basis van vijf hoofdpunten:

 Wat betekent dit concreet?

In 2023 hebben we met verschillende stakeholders, zoals zorgaanbieders, apotheekketens en belangenorganisaties, onze visie besproken. Dit alles met als doel om deze visie verder te concretiseren, draagvlak te creëren en samen te bepalen welke stappen noodzakelijk zijn om de farmaceutische zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In 2024 en 2025 blijven we in gesprek en zetten we de volgende concrete stappen voor het verwezenlijken van deze visie:

 • In onze overeenkomsten voor 2024 hebben we nieuwe en gewijzigde farmaceutische zorgprestaties opgenomen die de rol van de apotheker als medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg explicieter maken (zie nieuwsbericht ‘Aanvulling inkoopbeleid 2024: Aanbod addendum ‘Module farmaceutische zorgprestaties’).
 • In 2025 willen we meer farmaceutische zorgprestaties opnemen in onze basisovereenkomst en maken hierover aanvullende afspraken met zorgaanbieders. 
 • In onze marktleidersgebieden willen we concrete onderwerpen en initiatieven in lijn met onze visie toetsen door ervaringen op te doen in de praktijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van pilots waarbij de distributie van geneesmiddelen anders vormgegeven wordt. 
 • Om de transitie op specifieke onderwerpen van onze visie te versnellen en de impact ervan te vergroten, onderzoeken we waar we samen met andere zorgverzekeraars op kunnen trekken.
 • We vinden het belangrijk om onze leden en zorgaanbieders te informeren over specifieke initiatieven die voortvloeien uit onze visie. Daarom investeren we in doelgerichte communicatie om onze leden en zorgaanbieders regelmatig te informeren over de achterliggende gedachte van onze visie en de consequenties van de keuzes die we maken. 

 Heeft u goede ideeën om de visie te versterken?

Als zorgaanbieders goede ideeën hebben om de visie te versterken, kunnen zij deze ideeën met ons delen. Dit kunnen zij doen via ons webformulier. Wanneer ideeën al concreter zijn, kunnen deze ook ingediend worden als transformatieplan

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam