Verslag Ledenraadsvergadering 7 april 2022

Begin april kwam de Ledenraad VGZ na lange tijd weer eens fysiek bij elkaar. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en samen het gesprek te hebben. En het ging dit keer over belangrijke stukken.

Voor de Ledenraad zijn het jaarverslag en de jaarrekening belangrijk. Het zijn momenten waarop we met elkaar kijken naar de koers van VGZ. Wat is er afgelopen jaar gebeurd en wat betekent dat voor de komende jaren? De Ledenraad greep de gelegenheid aan om met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur daarover het gesprek aan te gaan. En er is nogal wat aan de orde. De coronapandemie heeft bijvoorbeeld grote impact. Aan de ene kant op de samenleving, maar ook op het bedrijf. Er werd waardering uitgesproken voor de medewerkers die zich prima hebben geweerd.

In de dagelijkse leiding van VGZ waren er verschuivingen; Ab Klink vertrok en rond de jaarwisseling werd Karien van Gennip benoemd tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de ene kant is dat eervol, tegelijk laat het vacatures achter. Dat betekent ook wat voor de aansturing. Mooi dat de tijdelijke vervanging soepel is opgepakt door Marjo Vissers, voorheen Chief Health Officer (CHO). Zij vervult sinds januari 2022 de rol van a.i. Chief Executive Officer (CEO).
Ook werd er gesproken over de strategisch doelen van VGZ. Zinnige zorg krijgt steeds meer vorm. Het is een rode draad voor de ontwikkeling van de organisatie en de activiteiten. De Ledenraad zal dat in commissieverband volgen en erop reflecteren.

De Ledenraad ging akkoord met het functieprofiel voor Ledenraadsleden. Diversiteit is een nadrukkelijk aandachtspunt voor de samenstelling. De reden dat het functieprofiel voor lag bij de vergadering, is omdat de Ledenraad op korte termijn nieuwe leden wil werven. Hierover zal spoedig meer bekend worden gemaakt. En ook het functieprofiel CEO werd met instemming vastgesteld. Dit zodat gezocht kan gaan worden naar een permante invulling van de positie van CEO.

De Ledenraad heeft verschillende belangrijke verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld ook het aanstellen van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De Ledenraad bevestigde de benoeming van Nicole Bouvy als lid van de Raad van Commissarissen. Zij is als chirurg en hoogleraar Innovatieve Chirurgische Technieken verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Nicole is een ervaren en bevlogen vrouw, die voor de portefeuille zorg, veel ervaring, kennis en inspiratie meeneemt. Tijdens de vergadering maakte de Ledenraad persoonlijk kennis met Nicole Bouvy. Dat leidde tot een goed gesprek waarbij het onder meer ging om ‘meer tijd voor gesprek de met patiënt’, waardoor ingrepen soms voorkomen kunnen worden.

Het was een stevige vergadering met veel formele besluiten, zoals het goedkeuren van de jaarrekening. Tegelijk was er ruimte voor een goed gesprek over de koers van VGZ met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. En uiteraard was het goed elkaar weer te ontmoeten.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam