Heeft uw cliënt een Wlz-indicatie? Controleer het in VECOZO

Afbeelding: controleer in VECOZO de Wlz-indicatie van uw cliënt
08-07-2020
Als zorgaanbieder weet u mogelijk niet altijd of uw cliënt een Wlz-indicatie heeft. Via de 'Wlz raadpleegfunctie' in VECOZO kunt u nagaan of uw cliënt over een Wlz-indicatie beschikt. In dit nieuwsbericht informeren wij u hier graag over.

Door in VECOZO met de 'Wlz raadpleegfunctie' te controleren of uw cliënt een Wlz-indicatie heeft, kunt u tijdig nagaan of de vergoeding voor geleverde zorg onder de Wlz valt. Op basis van deze informatie dient u de declaratie in bij ons als zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de instelling waar uw cliënt verblijft en in behandeling is of bij uw cliënt zelf.

Wanneer mag u de 'Wlz raadpleegfunctie' gebruiken?

De dienst 'Wlz raadpleegfunctie' in VECOZO mag u alleen gebruiken, wanneer:

  • u een behandel- of declaratierelatie heeft met onze verzekerde;
  • er onduidelijkheid bestaat over de wettelijke grondslag (Zvw of Wlz) waaronder de zorg wordt geleverd.

Meer informatie hierover leest u op de website van VECOZO.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam