VGZ helpt uw patiënt bij het vinden van passende zorg

26-03-2019
Heeft uw patiënt intensieve zorg, extra toezicht of verpleging aan huis nodig? Onze adviseurs helpen uw patiënt op weg met het vinden van gepaste zorg. Zorg die afgestemd is op de behoeften en persoonlijke wensen van uw patiënt. 

Onze adviseurs staan klaar

Het zoeken van passende zorg en vervolgens het aanvragen van zorg. Het zijn zaken die patiënten vaak als lastig ervaren. Om uw patiënten hierbij te helpen, kunnen zij terecht bij onze adviseurs. Samen met uw patiënten onderzoeken zij welke zorg passend is bij hun situatie, helpen ze met het aanvragen van de zorg en bemiddelen ze eventueel bij een wachtlijst.

Bekijk hier hoe we uw patiënt helpen met het regelen van verpleging & verzorging vanuit de Zvw

> Bekijk hier hoe we uw patiënt helpen met het regelen van langdurige intensieve zorg vanuit de Wlz

 

Zelf online zorg regelen?

Wil u patiënt liever zelf online advies inwinnen over passende zorg? Dan is er de Zorgnavigatie, een tool ontwikkeld samen met onze verzekerden. Uw patiënt geeft in de Zorgnavigatie zijn of haar behoeften en wensen aan om zo vervolgens de route te vinden naar de juiste zorgbestemming. Alle informatie die voor uw patiënt belangrijk is, staat op één plek.

> Ga naar de Zorgnavigatie

 

Is de zorgvraag van uw patiënt niet meer passend binnen de Zvw?

Signaleert u dat de zorgvraag van uw patiënt niet meer past binnen de Zorgverzekeringswet, maar wel binnen de Wet langdurige zorg? Dan gaat u allereerst zelf het gesprek aan met de patiënt. Wij begrijpen dat het voeren van een dergelijk gesprek lastig kan zijn en dat uw patiënt niet goed weet hoe de zorg vanuit de Wlz vergoed gaat worden. Na uw eerste gesprek met de patiënt hierover, kan uw patiënt het adviesgesprek met VGZ aan gaan om aanvullende vragen te stellen en eventuele onduidelijkheden weg te laten nemen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam