Verlenging signaleringsperiode samenloop bij cliënten met een Wlz-indicatie

09-07-2018
Eerder dit jaar werden zorgverleners in de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf geïnformeerd over de samenloopcontroles door zorgverzekeraars. Vanaf 1 april 2018 wordt gecontroleerd of declaraties voor verleende zorg op de goede plaats worden ingediend: in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De planning voor een deel van deze controles is gewijzigd. In deze brief leest u hier meer over.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam