Spreiding van de PGB-aanvragen over het jaar heen

25-05-2020
Als zorgverzekeraar zijn wij sinds 2015 verantwoordelijk voor het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb). Het valt op dat veel verpleegkundigen wachten met het indiceren tot het einde van het jaar. Een spreiding van de pgb-aanvragen zorgt voor een snellere afhandeling. In dit nieuwsbericht informeren wij u hier graag over.

Drukke periode van oktober tot en met januari

Er ontstaat drukte omdat omdat er veel indicaties in dezelfde periode aflopen. Deze drukke periode loopt van oktober tot en met januari. Veel verzekerden zijn dan op zoek naar verpleegkundigen om te indiceren. Als verzekeraar krijgen we veel vragen om hierbij te helpen. Ook voor verpleegkundigen is het lastig om voor alle aanvragen op tijd een indicatie te stellen. Zo ontstaan wachtlijsten bij ons en bij u als indicerend verpleegkundigen. Deze drukte zorgt voor onzekerheid bij de verzekerde. Het duurt namelijk langer voor zij duidelijkheid hebben over de beoordeling van hun pgb-aanvraag. 

Spreiden van de drukte: pgb-aanvragen over het jaar heen

Wij willen met u, als verpleegkundigen, graag werken aan het spreiden van de pgb-aanvragen over het jaar heen. Een eenvoudige manier hierin is indicaties af te geven die niet eindigen op de laatste datum van het jaar. Geef bijvoorbeeld indicaties af voor 1 jaar en 3 maanden, 1 jaar en 6 maanden of 1 jaar en 9 maanden. Als verpleegkundigen kunt u het beste beoordelen welke casussen hierbij passen. Hou hierbij het pgb-reglement aan: indicaties mogen niet langer dan 2 jaar oud zijn.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam