Pgb-aanvragen digitaal via 'Mijn VGZ'

01-08-2019
Wilt uw cliënt een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor wijkverpleging via de zorgverzekeringswet? Vanaf nu kunnen onze verzekerden (uw cliënten) de gehele pgb-aanvraag digitaal indienen via de online omgeving 'Mijn VGZ'. Ook het verpleegkundig gedeelte van de aanvraag is gedigitaliseerd en eenvoudig invulbaar gemaakt. 

Het digitale indicatieformulier 

Voor het verpleegkundig gedeelte van de aanvragen is vanaf nu deze invulbare PDF beschikbaar. Het voordeel van dit digitale formulier is dat u het niet meer hoeft uit te printen, te ondertekenen en in te scannen. Wanneer u digitaal het indicatieformulier heeft ingevuld, stuurt u het naar uw cliënt. Uw cliënt dient vervolgens de pgb-aanvraag volledig online in, via 'Mijn VGZ'.  

Let op: het indicatieformulier kan alleen verwerkt worden als er geen extra beveiliging op de PDF zit. Naast de indicatie, kunnen onze verzekerden ook andere benodigde documenten uploaden (tot maximaal 5MB per document). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgplan. Maakt u gebruik van eigen of andere formulieren om indicaties te stellen? Dan moet u deze wel nog steeds ondertekenen, inscannen en doorsturen.

Digitaal indienen zorgt voor meer overzicht

Wanneer de aanvraag volledig digitaal ingediend is, ontvangt onze verzekerde per sms of e-mail meer informatie over de status van de aanvraag. Daarnaast houdt de verzekerde op deze manier het overzicht en kan er digitaal een dossier van de aanvraag bij worden gehouden.

> Lees hier meer over het aanvragen van een persoonsgebonden budget

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam