Per 1-1-2022 nieuwe prestatie voor organisatie beschikbaarheid onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg

Aanvulling inkoopbeleid 2022

30-07-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Toelichting op onze criteria’ in onderdeel 6 ‘De nieuwe bekostiging wijkverpleging in 2022’ vermeld dat de prestatie voor Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg uit de beleidsregel wijkverpleging zou verdwijnen.


Inmiddels is bekend dat deze prestatie per 1-1-2022 inderdaad verdwijnt en vervangen wordt door de prestatie voor de Organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht-, en weekendzorg. De afspraken die wij voor 2022 maken over onplanbare nachtzorg komen hiermee automatisch onder deze nieuwe prestatie te vallen.

Wijziging inkoopbeleid 2022

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam