Machtigingsaanvragen voor minder dan 7 uur

07-10-2020

Voor de vergoeding van verpleging en verzorging is vooraf toestemming van ons nodig. Hiervoor hebben we sinds 1 januari 2019 een machtigingsbeleid. Wanneer er een eerste machtigingsaanvraag ingediend wordt voor een cliënt die minder dan 7 uur per week zorg nodig heeft, wordt bij goedkeuring van de aanvraag maximaal voor drie maanden een machtiging afgegeven. In dit nieuwsbericht informeren wij u hier graag over.

Wordt er voor uw cliënt met een zorgvraag van minder dan 7 uur per week een eerste machtigingsaanvraag ingediend? Dan verstrekken wij - bij goedkeuring van de machtigingsaanvraag - voor maximaal drie maanden een machtiging.

Verloopt de gemachtigde periode en is de zorgbehoefte nog van toepassing? Dan kunt u of uw cliënt een nieuwe machtigingsaanvraag indienen. Bij een vervolgaanvraag is het noodzakelijk dat de aanvraag wordt voorzien van een zorgplan (ondertekend door een wijkverpleegkundige) dat voldoet aan de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam