Afwijzing dubbele declaraties vanaf 1 juni

25-05-2020
In onze zorgovereenkomst (artikel 8.4) is opgenomen dat een geleverde prestatie voor een verzekerde slechts één maal per zorgperiode gedeclareerd mag worden. Ondanks dat dit het geval is, zien we regelmatig dat er voor één cliënt in dezelfde zorgperiode meerdere keren zorg gedeclareerd wordt. Deze dubbele declaraties worden vanaf 1 juni afgewezen. Via dit nieuwsbericht informeren we u hier graag verder over.

In onze overeenkomst (artikel 8.4) is het volgende opgenomen:

"Een geleverde prestatie mag voor een verzekerde slechts 1 maal per zorgperiode gedeclareerd worden. Een zorgperiode is een aaneengesloten aantal dagen waarop zorg is geleverd aan een verzekerde."

Ondanks dat het niet toegestaan is om voor één cliënt in eenzelfde zorgperiode meerdere declaraties in te dienen, blijkt uit controles dat er wel vaak dubbel gedeclareerd wordt. Om dit te voorkomen worden vanaf 1 juni 2020 dit soort dubbele declaraties automatisch afgewezen.

Hoe declareert u extra zorg in eenzelfde zorgperiode?

Het kan voorkomen dat uw cliënt in eenzelfde zorgperiode wél extra zorg nodig heeft. Wanneer dit het geval is dient u één volledige declaratie in voor alle geleverde prestaties.

Heeft u reeds een declaratie ingediend, waarin de tweede (of volgende) prestatie nog niet is meegenomen? Dan dient u de eerste declaratie te crediteren en vervolgens één nieuwe declaratieregel aan te maken met het volledige bedrag voor alle geleverde prestaties.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam