Aanvullingen op inkoopbeleid 2020

01-07-2019
In het inkoopbeleid dat wij op 1 april hebben gepubliceerd, hebben wij aangegeven dat wij overwogen om de polisvoorwaarden op een tweetal punten te wijzigen. Dit betrof het mogelijk invoeren van een cessieverbod voor de wijkverpleging en het in vaste (loon)dienst hebben van minimaal 1 hbo-verpleegkundige voor instellingen of het aangaan van een schriftelijk vastgelegde samenwerking met een hbo-verpleegkundige voor ZZP’ers die zelf geen hbo-verpleegkundige zijn.

Door middel van dit nieuwsbericht informeren wij u dat deze wijzigingen (cessieverbod & Minimaal 1 hbo-(wijk)verpleegkundige in vaste (loon)dienst) vanaf 2020 daadwerkelijk worden doorgevoerd. Meer hierover kunt u lezen op pagina 29 van het inkoopbeleid voor 2020

Zorgaanbieders die in 2019 geen contract met ons hebben, worden uiteraard apart door ons geïnformeerd over het cessieverbod.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam