Aanvulling inkoopbeleid 2019: meer duidelijkheid vooraf over wijkverpleging

12-07-2018
In het in april gepubliceerde inkoopbeleid 2019, heeft VGZ aangekondigd per 1-1-2019 een machtigingsvereiste op te nemen in haar polisvoorwaarden voor de aanspraak wijkverpleging. Op 1 juli jl. is hierover een aanvulling op het inkoopbeleid bekend gemaakt, waarin meer informatie over dit proces wordt verschaft. Deze informatie is ook hieronder terug te vinden. 

VGZ ontvangt regelmatig vragen van klanten over (de vergoeding van) zorg in de vorm van wijkverpleging. Mede vanwege de toename in het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders, lopen klanten vaker tegen de vraag aan of ze zorg (volledig) vergoed krijgen. Wij willen klanten daarom graag vooraf meer duidelijkheid geven. Dit doen wij op de volgende manier:

 

1. Zorg via een door VGZ gecontracteerde zorgaanbieder

In de contracten tussen VGZ en zorgaanbieders staan heldere afspraken over de zorg die geleverd en vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Klanten die zich melden bij een gecontracteerde zorgaanbieder weten daarom direct waar ze aan toe zijn: ze krijgen wijkverpleging op basis van een indicatie door de zorgaanbieder, aan de hand van de afspraken met VGZ. 

 

2. Zorg via een niet door VGZ gecontracteerde zorgaanbieder

Klanten die zich melden bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moeten daarvoor toestemming aanvragen bij VGZ. Dit gebeurt na aanmelding bij de zorgaanbieder, via een verzoek aan VGZ. De zorgaanbieder, of indien wenselijk de cliënt, geeft relevante informatie over de zorgvraag en het zorgplan. Waarna de aanvraag binnen een maand door VGZ beoordeeld wordt. De zorg kan direct na aanmelding beginnen, omdat VGZ begint met het afgeven van een machtiging voor een maand. Deze vervalt als de aanvraag is beoordeeld en toegekend. 

 

In het najaar volgt meer informatie over de processen naar aanleiding van deze wijziging in de polisvoorwaarden 2019.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam