Aanvulling beleidskader 2020 onplanbare nachtzorg

30-09-2019
De afgelopen maanden hebben ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl en ZN het initiatief genomen om te komen tot een landelijk gedragen (basis)kader voor de onplanbare nachtzorg, dit kader nemen we op in ons inkoopbeleid voor 2020. 

Coöperatie VGZ zal voor iedere HAP-regio* (als uitgangspunt) een afspraak maken met alle aanbieders in de regio over een efficiënte inrichting van deze zorg. Het uitgangspunt is dat er in iedere wijk één samenwerkingsafspraak is om onplanbare nachtzorg te borgen en dat alle in de wijk actieve aanbieders aansluiten bij deze afspraak. Hiermee borgen we dat er regionaal 24/7 wijkverpleging beschikbaar is en blijft. In de regio’s waar wij marktleider zijn, zorgen wij dat deze afspraak gemaakt wordt. In dit document staat beschreven wat de achtergrond voor deze aanvulling is en wat onze ambities zijn per regio voor de onplanbare nachtzorg. Dit is een aanvulling op het reeds eerder gepubliceerde inkoopbeleid Wijkverpleging 2020.

> Bekijk het volledige aanvullende beleidskader 2020 Onplanbare nachtzorg

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam