Onplanbare nachtzorg 2025

Onplanbare nachtzorg is de niet planbare zorg tussen 23.00 en 07.00 uur. In 2024 zijn landelijke afspraken gemaakt over de inkoop van onplanbare nachtzorg. Op deze webpagina leest u wat u kunt doen als u in aanmerking wilt komen voor bekostiging.

 Landelijke afspraken worden in 2025 voortgezet

Naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgverzekeraars in 2024 landelijke afspraken gemaakt hoe zij rondom onplanbare nachtzorg gelijkgericht handelen op inhoudelijk en financieel vlak. Dit doen we door de functie regionaal via een aparte prestatie te bekostigen.  Deze afspraken worden ook in 2025 voortgezet.

 In aanmerking komen voor bekostiging of lopende bekostigingsafspraak herzien

Wilt u in aanmerking komen voor bekostiging en zijn er in uw regio geen afspraken gemaakt over onplanbare nachtzorg? Of heeft u wel al een lopende bekostigingsafspraak gemaakt, maar wilt u deze herzien? Dan dient u samen met alle betrokken partijen in uw regio een (nieuwe) business case op te stellen. De business case levert u aan bij de preferente zorgverzekeraar. Meer leest u in ons inkoopbeleid.

 Deze informatie en gegevens levert u aan in uw business case

De volgende informatie en gegevens levert u minimaal aan in uw business case:

Inventarisatie en analyse van de regio

 • Definitie van de regio
 • Aantal inwoners verzorgingsgebied (HAP regio)
 • Deelnemende partijen
 • Aantal cliënten per partij
 • Aantal oproepen
 • Aard van de oproepen (% verzorging en verpleging)
 • Percentage oproepen Wlz-cliënten

Kosten en inkomsten

 • Aantal auto's & personeelskosten per auto
 • Kosten achterwacht verpleegkundige op basis van daadwerkelijk in te zetten uren
 • Kosten coördinatie en administratie
 • Leasekosten auto (voor de inzet tussen 23.00 en 07.00 uur)
 • Inkomsten op basis van te declareren uren (Zvw en Wlz)
 • Netto kosten (uitgaven minus inkomsten)

Inrichtingskeuze

 • Rijdende partijen
 • Aantal diensten
 • Achterwacht

Aanvullende informatie

Indien gewenst, kunt u de business case van aanvullende informatie voorzien. Wij verzoeken u deze informatie SMART te formuleren.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam