Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

U heeft geen geldige machtiging voor deze patiënt, de verzekerde

Tips & adviezen:
U kunt deze machtiging alsnog aanvragen. Meer informatie over het aanleveren van een machtigingsaanvraag kunt u lezen op de webpagina 'Machtigingen'. 

U heeft een geldige machtiging, maar de machtiging kan systeemtechnisch geen koppeling maken met de declaratie

Tips & adviezen:
Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op uw declaratie en machtiging met elkaar overeen. Leg de machtiging naast de declaratie en controleer of er gegevens zijn die niet met elkaar overeenkomen. Controleer de volgende gegevens:

- Valt de ingangsdatum van de verrichting binnen de periode van de machtiging?
- Is het juiste machtigingsnummer meegegeven?
- Is de AGB-code van de instelling/praktijk en/of uitvoerder van de declaratie gelijk aan de machtiging?
- Komt de diagnosecode in de declaratie overeen met de diagnosecode op de machtiging?
- Komt de prestatiecode in de declaratie overeen met de gemachtigde ZA (zorgactiviteit) code?
- Is de machtiging afgegeven op de basisverzekering of de aanvullende verzekering en is de bijbehorende prestatiecode gedeclareerd?
- Is er al gedeclareerd op de machtiging en is daarmee het gemachtigde aantal al bereikt?

Let op: declareert u bij kaakchirurgie een te machtigen verrichting en u heeft geen machtigingsnummer meegegeven? Dan vindt er vergoeding plaats uit de aanvullende verzekering, mits daar recht op is volgens de polisvoorwaarden. Indien er een machtiging is afgegeven, dan dient u het juiste machtigingsnummer mee te geven in de declaratie.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam