Zinnige zorg in de medisch specialistische zorg 

De medisch specialistische zorg staat voor een aantal grote uitdagingen om de zorg toegankelijk én betaalbaar te houden. Wij zetten daarom maximaal in op passende zorg. Wij geloven dat dat kan door sámen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die de medisch specialistische zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Het kan dan gaan om digitalisering en de ontwikkeling van hybride zorgpaden. Maar de initiatieven kunnen ook gericht zijn op bijvoorbeeld proces- of dosisoptimalisatie, substitutie en het vergoten van zelfredzaamheid. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practice

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Uitgelicht: Connect en go

Bij Connect & Go wordt de oncologische (chemo)therapie toegediend via een elastomeerpomp in plaats van een infuus. Met Connect & Go worden er meer patiënten behandeld met minder personeel en kunnen patiënten zich vrij bewegen.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de medisch specialistische zorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam