Transformatie van de zorg door middel van transformatieplannen

In de zorg staan we voor een enorme maatschappelijke opgave. Daarom zijn er in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) onder andere afspraken gemaakt over hoe we samen met u, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Om deze zogeheten transformatieplannen te toetsen en de transformatie naar passende zorg te versnellen, vindt u hier meer informatie over de landelijk vastgestelde criteria. U kunt ook direct plannen indienen voor beoordeling.

Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces voor impactvolle transformaties bestaat uit 4 stappen. Deze stappen worden toegelicht in het document 'Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen'. Bent u van plan een transformatieplan in te dienen? Neem deze dan zorgvuldig door

 1. Eerste snelle toets (maximaal 4 weken)

 2. Samen uitwerken van transformatieplan

 3. Beoordeling transformatieplan (maximaal 8 weken)

 4.  Implementatie inclusief monitoring

De criteria voor de snelle toets

Om in aanmerking te komen voor een snelle toets moet er actief contact zijn met een contactpersoon bij VGZ over de inhoud van het plan.

Daarnaast voldoet de transformatie aan minimaal 1 van de volgende criteria: 

 • De transformatie leidt tot substantiële afname van het zorggebruik en/of afremming van de groeiende zorgvraag in de Zorgverzekeringswet.
 • De transformatie heeft substantiële impact op regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken (profielkeuzes); oftewel verschuivingen van patiëntenstromen met als doel het voorkomen van (zwaardere) zorg, dan wel optimale inzet van capaciteit binnen de regionale dan wel landelijke context.
 • De transformatie heeft substantiële impact op de inzet van personeel; dat wil zeggen dat de transformatie leidt tot substantieel minder en/of effectiever inzetten van schaars personeel (in aansluiting op de regionale arbeidsmarkt).
 • De transformatie leidt tot substantiële afbouw van de omvang van zorgvastgoed (in relatie tot de omvang van de zorgaanbieder).

De criteria voor het transformatieplan

Heeft u een transformatieplan ingediend voor de snelle toets én is deze positief beoordeeld? Dan ontvangt u van ons per e-mail een uitnodiging met daarin een link naar een webformulier. Via dat formulier dient u uw transformatieplan in voor een definitieve beoordeling.

Voor een definitieve goedkeuring voldoet uw transformatieplan aan de volgende criteria:

 • Er is actief contact met een contactpersoon bij VGZ over de inhoud van het plan.
 • Er zijn SMART geformuleerde afspraken in uw plan opgenomen.
 • Er is een positieve maatschappelijke businesscase aanwezig in uw plan.
 • Er is een impactanalyse gedaan voor voorzienbare effecten gedaan.
 • Er is een implementatieplan gemaakt.
 • De transformatie wordt binnen 5 jaar behaald.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam