Integrale ketensamenwerking

Vaak zijn hulpmiddelen een klein onderdeel van de totale zorg, maar maken ze wel een groot verschil. Een goede samenwerking binnen de keten is daarom cruciaal. Met integrale ketensamenwerking stemmen we alle benodigde zorg zo goed mogelijk op elkaar af. Dit vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke reflectie en oog voor ieders perspectief. Van de patiënt, de behandelaar, leverancier en zorgverzekeraar.

 Ketensamenwerking intensiveren en verbeteren

De ketensamenwerking tussen hulpmiddelenzorg, medisch specialistische zorg, farmaceutische zorg en wijkverpleging willen we de komende tijd intensiveren. In deze ketens gaan we zowel intern als extern tijdens inkoopgesprekken met zorgaanbieders op zoek naar innovaties en verbeteringen. Zo kan bijvoorbeeld een hulpmiddel dat op afstand uit te lezen is, (extra) ziekenhuisbezoeken voorkomen. Dit leidt tot betere zorg voor de patiënt en lagere kosten. Ook gaan we bestaande procedures binnen deze keten verbeteren en meer onder de aandacht brengen.

 Spoedzorg hulpmiddelen

We willen in samenwerking met de zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars de hulpmiddelenzorg in spoedsituaties passend organiseren. Het is belangrijk dat de betreffende hulpmiddelen in een spoedsituatie snel en op de juiste plek geleverd worden. Daarom zetten we in op het verbeteren en verder onder de aandacht brengen van bestaande procedures. Bijvoorbeeld de procedure voor het bestellen en declareren van een katheter in spoedsituaties door de huisarts.

Een Good Practice die helpt bij spoedzorg is de Palliatieve kit, die kan worden ingezet bij palliatieve patiënten in de terminale fase. Deze palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat ze in de terminale fase komen. Meer informatie over de inkoopprocedure van de palliatieve kit leest u in het inkoopbeleid Extramurale Farmaceutische zorg.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam