Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen zetten we ons in voor het klimaat en proberen we onze impact op het milieu te verlagen. Dit doen we onder andere door onze bedrijfsvoering aan te passen en een duurzaam beleggingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland.

 Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. Om deze negatieve impact van de zorg te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te maken, is een transitie nodig naar zorg met minimale impact op klimaat en milieu.

We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Daarom hebben we in 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ3.0) ondertekend.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Om de verduurzaming van de zorg te versnellen, hebben we samen met alle zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland, ZN) op basis van de Green Deal Duurzame zorg het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg voor Hulpmiddelen opgesteld.

Met dit beleid sturen we gezamenlijk en gelijktijdig op gemeenschappelijke doelen en tijdslijnen. Zo vragen we zorgaanbieders actief aan de slag gaan met de doelen die staan vermeld in de GDDZ3.0. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om duurzaamheid op te nemen in hun strategie, een mobiliteitsplan op te stellen en over duurzaamheid te rapporteren in jaarverslagen.

Wat doet VGZ?

De circulariteit van hulpmiddelen is een van onze focusgebieden in het verduurzamen van de zorg. Dit betekent dat we ons richten op hergebruik van hulpmiddelen, het recyclen van grondstoffen en op het terugdringen van verspilling. Dit doen we door:
 • Met leveranciers van hulpmiddelen in gesprek te gaan over duurzaamheid. Daarbij focussen we op de aandachtspunten zoals beschreven in het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen zorg voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van productie en transport van hulpmiddelen en het terugdringen van verpakkingsmaterialen.
 • Duurzaamheid mee te nemen in de overeenkomsten die wij afsluiten met leveranciers van hulpmiddelen en aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld over:
  • Passende leverfrequenties
  • Het voorkomen van verspilling van materialen
  • Het leveren van herbruikbare hulpmiddelen
  • Het stimuleren van hulpmiddelen met langere gebruikstermijn
  • De mogelijkheden voor het ophalen of inleveren van niet gebruikte verbruiksmiddelen en hulpmiddelen

 Groen FIT-initiatief: Lean proceduretray Centraal Veneuze Lijn

FIT-Initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van een FIT-initiatief is 'Lean proceduretray Centraal Veneuze Lijn' van het Radboudumc.

Na afstemming met de verschillende gebruikers en de leverancier is de proceduretray voor het inbrengen van een Centraal Veneuze Lijn (CVL) aangepast en lean gemaakt. Daarnaast is nu standaard een echohoes opgenomen, die voorheen los werd geleverd. Hierdoor is de hoeveelheid afval en CO2 bijna gehalveerd ten opzichte van de oude situatie.  

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam