Tweede geslaagde editie van Zorgaanbieders aan het woord

12-02-2021
Op dinsdag 26 januari vond de tweede editie van Zorgaanbieders aan het woord voor Huisartsenpraktijken plaats. Dit keer een digitale bijeenkomst waarin huisartsen en praktijkmanagers met ons in gesprek gingen. In dit nieuwsbericht leest u een beknopt verslag van deze bijeenkomst.

 

Uw mening en ervaringen als zorgaanbieders zijn voor ons groot van belang. Daarom organiseren we geregeld bijeenkomsten waarin we samen met u in gesprek gaan. Bij de regiobijeenkomsten ligt de focus op het gebied van beleid, overeenkomsten en regionale onderwerpen. Bij deze Zorgaanbieders aan het Woord concentreren we ons op administratieve zaken.
Er zijn bij de aanmelding gespreksonderwerpen aangeleverd. Tijdens deze bijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar verbeteringen zodat we samen een werkwijze ontwikkelen die bijdraagt aan zinnige zorg.

Openlijke discussies & actiepunten
Mede dankzij de inbreng van de aanwezigen blikken wij terug op een zeer geslaagde avond. De openlijke discussies hebben geleid tot een aantal concrete actiepunten, waar wij de aankomende periode mee aan de slag gaan:

 • Bereikbaarheid: de bereikbaarheid die wij willen garanderen was het afgelopen jaar niet gelukt. In de aankomende periode worden er aanpassingen gedaan waardoor we de bereikbaarheid verwachten te verbeteren. Via de website kunt u veel zaken direct online regelen waardoor u geen telefonisch contact met ons op hoeft te nemen. Wilt u een medewerker persoonlijk spreken? Het Zorgaanbiedersloket is via telefoonnummer 040-2975888 elke werkdag van 08:30-17:00 bereikbaar. In dit jaar kunnen huisartsen ons ook via een chat bereiken.
 • Hulpmiddelen: de noodzaak voor hulpmiddelen bij chronische aandoeningen heeft onze aandacht. Er wordt onderzocht of jaarlijkse machtigingen noodzakelijk zijn. De gecontracteerde leveranciers voor verbruikshulpmiddelen moeten binnen 24 uur leveren. Bij spoed moeten de materialen binnen 4 uur geleverd worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan onderzoeken of de gecontracteerde leveranciers in Zorgdomein opgenomen kunnen worden.
  Op dit moment kunt u materiaalkosten conform de NZa prestatie en tariefbeschikking tegen kostprijs declareren. Wij zullen onderzoeken of we hier meer duidelijkheid in kunnen verschaffen en houden u via de website op de hoogte.
 • Farmacie: bij het preferentiebeleid geldt nog steeds dat als er een medische noodzaak is, de huisarts dit op het recept kan schrijven. Indien de apotheker deze medische noodzaak onderschrijft levert deze een ander (bij voorkeur generiek) middel dan het preferente af en declareert dit middel bij de verzekeraar. Dit wordt volledig vergoed. Meer informatie over het voorkeursbeleid insulines is te vinden op onze website.
  Bij doelmatig voorschrijven constateren we dat huisartsen ontevreden zijn over deze prestatie. Samen met de LHV is een werkgroep gestart om de module Doelmatig Voorschrijven een doorontwikkeling te geven. Voor de contractering 2022-2023 wordt u hierover op de hoogte gebracht. 
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom bovenstaande actiepunten.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam