Uw gekozen zorgsoort:

Algemene informatie

Op deze pagina vindt u alle algemene informatie terug zoals onze controleplannen en de algemene inkoopvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden voor Zorginkoop van Coöperatie VGZ vindt u hier:

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2019

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2018

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2017

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2016

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2015

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2014

Controleplan

De algemene controleplannen van VGZ vindt u hier:

Algemeen Controleplan 2018

Algemeen Controleplan 2017

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2015

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2012

 

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Wanneer u als zorgaanbieder of zorgorganisatie een conflict of meningsverschil heeft over zorgcontractering, dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het inschakelen van een rechter. U kunt terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen beslechting van verschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.


Ondersteuningsgelden

Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden worden toegekend op basis van de NZa beleidsregel BR/REG-18157 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling. Coöperatie VGZ is namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk voor een juiste inzet van de ondersteuningsgelden in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland en Zuid-Nederland. In Zuid-Nederland werken VGZ en CZ samen ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden.


Coöperatie VGZ ziet de in de beleidsregel genoemde eerstelijns disciplines als primaire doelgroep bij de inzet van de ondersteuningsgelden. De volgende eerstelijns disciplines vallen binnen de reikwijdte van deze beleidsregel: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundige, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers.


Bent u als eerstelijns zorgverlener werkzaam in één van de bovengenoemde regio’s en heeft u ideeën om de eerstelijnszorg te versterken? Mogelijk kan Coöperatie VGZ uw project financieel ondersteunen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.versterkingeerstelijn.nl. Of lees meer over de inzet van de ondersteuningsgelden in het VGZ inkoopbeleid ondersteuningsgelden:

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord