Samenwerken met digitale zorgaanbieders

Een ‘klik’ tussen cliënt en GGZ zorgverlener is belangrijk. Maar hoe maakt u een goede inschatting voor uw patiënt, als u de digitale zorgaanbieder nog niet kent? Hoe blijft u op de hoogte? En wat gebeurt er als een cliënt in crisis raakt tijdens de behandeling? VGZ heeft afspraken gemaakt over digitale GGZ, met zowel landelijke als regionale zorgaanbieders. Zo wordt de keuze voor u makkelijker.

 Vind snel de juiste match voor uw patiënt

Met een aantal digitale GGZ-aanbieders hebben wij een overzicht gemaakt van de behandelvormen zij aanbieden, welke exclusiecriteria zij hanteren en andere informatie over hun zorgaanbod. Door middel van filters kunt u in dit overzicht snel en doelgericht zoeken naar digitaal en verzekerd zorgaanbod. Zo wordt het voor u makkelijker om vooraf in te schatten of de geboden zorg past bij de hulpvraag van uw patiënt.

 U ontvangt terugkoppeling vanuit de GGZ-aanbieder

De terugkoppeling die u ontvangt vanuit de digitale GGZ-aanbieder is hetzelfde als bij behandeling op locatie. U ontvangt vanuit de GGZ-aanbieder communicatie: 

 • Na de aanmelding, en
 • Na het eerste gesprek, en
 • Na de intake, en
 • Aan het einde van de behandeling. 

Toch geen goede match?

Blijkt bij de screening of intake dat de hulpvraag van uw patiënt toch geen match is met het aanbod? Dan is een herverwijzing nodig.

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u zelf contact opnemen met de behandelaar van uw patiënt.

 Er wordt actie ondernomen als een cliënt in crisis raakt

Raakt een cliënten tijdens de digitale behandeling in crisis? Dan geldt meestal hetzelfde proces als wanneer de patiënt behandeld zou worden op locatie in de regio:

 • Het wordt vastgelegd in het kwaliteitsstatuut van de digitale zorgaanbieder.
 • De psycholoog consulteert een psychiater of een klinisch psycholoog. Samen beoordelen zij de situatie. Is overleg gewenst? Dan wordt de huisarts hierbij betrokken.

Stel een vraag of geef uw suggesties aan ons door

Hebben wij uw vraag niet beantwoord? Of wilt u een suggestie aan ons doorgeven? Maak dan gebruik van ons contactformulier.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam