Meer Tijd Voor de Patiënt

Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak, ook in drukke tijden. Dit alles is van groot belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Als eerste zorgverzekeraar zijn wij daarom in 2016 gestart met het maken van afspraken hierover. Dit onder de noemer van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). 

 MTVP op grotere schaal realiseren

In 2023 en het eerste kwartaal van 2024 is hard gewerkt om alle huisartsenpraktijken te kunnen laten aansluiten bij MTVP. Dit is gelukt mede dankzij de inspanningen van de Regionale Huisartsenorganisaties (RHO’s) om de praktijken hierbij te ondersteunen. We kijken ernaar uit om de komende tijd samen met de huisartsen en de RHO’s te onderzoeken wat de eerste resultaten zijn van deze landelijke uitrol van MTVP. 

 Minder werkdruk, meer werkplezier

De afgelopen jaren hebben we gezien dat deelnemende huisartsen door MTVP minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. We zien het als een zeer goede ontwikkeling dat dit initiatief landelijk wordt omarmd en overgenomen is in het IZA. Zo kan MTVP bij elke huisarts beschikbaar worden gesteld en ervaren niet alleen onze leden, maar ook huisartsen zelf direct de voordelen hiervan. 

 Minder verwijzingen naar het ziekenhuis 

Daarnaast zien we dat MTVP een verlagend effect heeft op het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis. Onder andere door initiatieven als ‘Transmuraal intercollegiaal telefonisch consult’, ‘Intervisie verwijsgedrag’ en ‘Time out-verwijzingen’. Zo wordt kwalitatief goede zorg geleverd in de eerste lijn en wordt zorg in de tweede lijn voorkomen.

Op basis van de inzichten uit onze pilots en de landelijke planning gaan we met zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg de impact van MTVP verwerken in onze contractering. Zo houden we de huisartsenpraktijk toegankelijk voor onze leden. Dit zien we als een cruciale voorwaarde om het IZA te laten slagen en de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden.

 Meer informatie

Meer informatie over de interventies, onze toolbox MTVP, onze ambities en de landelijke leidraad leest u op onze MTVP-themapagina

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam