Digitalisering in de praktijk

Digitalisering binnen de huisartsenzorg biedt veel mogelijkheden en kan zowel de huisarts als de patiënt ondersteunen. We stimuleren daarom de inzet van digitale (zorg)oplossingen en nieuwe concepten van hybride huisartsenzorg die direct bijdragen aan de continuïteit en versterking van de huisartsenzorg. Zodat huisartsen hun vak met ruimte voor de patiënt en met plezier kunnen blijven uitvoeren. 

 Waarom vinden we digitalisering in de praktijk belangrijk?

 • Ondersteuning van de huisarts

De zorgvraag wordt steeds groter en complexer. Dit zorgt voor een hoge werkdruk in de huisartsenpraktijk en onvoldoende tijd voor de patiënten die dat nodig hebben.

We willen dat huisartsen kunnen doen waar zij goed in zijn: goede zorg bieden aan onze leden. Hier zijn digitale oplossingen voor nodig die de druk op de huisarts verlagen. Denk bijvoorbeeld aan een betere consultvoorbereiding, meer grip op instroom van zorgvragen en betere mogelijkheden tot zelfregie van onze leden. 

 • Toegankelijke zorg voor patiënten 

Voor onze leden is het belangrijk dat zij bij zorgvragen toegang hebben tot een huisarts. Daarom maken wij afspraken met huisartsenpraktijken over de toegankelijkheid van zorg.

Het doel hiervan is dat patiënten altijd en overal toegang hebben tot huisartsenzorg of tot de juiste (digitale) informatie. Door een deel van het zorgaanbod te digitaliseren, is er meer tijd voor patiënten die een fysiek consult nodig hebben.  

 Voorbeelden uit de praktijk 

Samen met huisartsen, huisartspraktijken en Regionale Huisartsenorganisaties (RHO’s) ontwikkelen en implementeren we verschillende hybride en volledig digitale initiatieven.

We stimuleren onder andere: 

 • Door de inzet van digitale triage gaan zowel de huisarts als de patiënt optimaal voorbereid een consult in. Digitale triage zorgt voor:

  • Hogere kwaliteit van het consult
  • Minder druk op de praktijk
  • Betere prioritering van zorgvragen
  • Minder administratie 
  Om de inzet van digitale triage te stimuleren, bieden we sinds 2024 de aanvullende prestatie ‘Digitale triage’ bij onze zorgovereenkomst aan.  
 • We zien voordelen in de combinatie van digitale, plaats- en tijdsonafhankelijke zorg met fysieke, vaak complexere zorg dichtbij huis. Zo kunnen zorgprofessionals flexibeler worden ingezet, kunnen we zorgaanbod toevoegen aan een praktijk of regio, is er meer tijd voor de patiënt die dat nodig heeft, en kan een praktijk aan meer patiënten zorg leveren. Onze insteek is digitaal waar kan, fysiek waar nodig. 

  Digitale en plaats onafhankelijke zorg focust zich op: 

  • Eenvoudige zorg- of gezondheidsvragen op afstand beantwoorden
  • Duidelijke ingang voor zorgvragen
  • Ondersteuning digitale triage en consultvoorbereiding
  • 24/7 beschikbaarheid  

  Zorg dichtbij huis focust zich op:

  • Fysieke zorg voor patiënten die dat nodig hebben
  • Ketenzorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken
 • Het gebruik van innovaties zou niet gehinderd moeten worden door beperkingen in de uitwisseling van data. Daarom zetten we ons in om alle nieuwe digitale initatieven die we ondersteunen te laten werken met open standaarden. Zo kan data gemakkelijk en veilig worden uitgewisseld. Hierdoor is de huisarts minder tijd kwijt bij het gebruik van de initiatieven en vergemakkelijkt het de samenwerking met andere zorgpartners.

 • Door onze samenwerking met Zorgdomein, kunnen we huisartsen voorzien van nuttige informatie over polisinformatie van onze leden en de contractering van zorgaanbieders. Hierdoor kunnen huisartsen beter bepalen wat de beste verwijsmogelijkheid is voor de patiënt.

  Een voorbeeld hiervan is onze keuzeondersteuning voor verwijzingen naar de GGZ. Met deze keuzeondersteuning komt de patiënt direct op de juiste plek terecht en is herverwijzen niet nodig. Meer informatie hierover leest u op de pagina Betere match tussen patiënt en GGZ.  

 • Met thuismeten bedoelen we het op afstand monitoren van patiënten als onderdeel van een medische behandeling. Over het algemeen wordt thuismeten door de patiënt zelf in de thuissituatie gedaan. Thuismeten draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Het ondersteunt patiënten in het nemen van zelfregie en patiënten hoeven minder vaak fysiek naar de zorgaanbieder toe. Dat leidt tot slimmere inzet van schaarse capaciteit en het beperken van zorgkosten.  

  Schaalvergroting

  Om thuismeting toekomstbestendig in te zetten, is schaalvergroting van belang. Door schaalvergroting kan schaars personeel slimmer worden ingezet en kunnen investeringen in technologie gedeeld worden. Schaalvergroting wordt gerealiseerd door het inzetten op Zorg Medische Service Centra (ZMSC) waar de digitale component van hybride zorgpaden gecentraliseerd wordt.  

  RHO's & huisartsen onderdeel van het ZMSC in de regio

  We vinden het belangrijk dat RHO’s en huisartsen onderdeel uitmaken van het ZMSC in de regio. We gaan in gesprek met verschillende RHO’s om te onderzoeken hoe we dat kunnen faciliteren. Ook onderzoeken we dit jaar hoe thuismeten binnen de huisartsenzorg het beste kan worden ingezet. We willen in beeld krijgen voor welke patiëntgroepen thuismeten gebruikt kan worden, hoe dit toekomstbestendig georganiseerd kan worden en hoe het een onderdeel kan worden van de reguliere inkoop van huisartsenzorg. Als zorgaanbieders hier zelf ideeën over hebben, dan moedigen we hen zeker aan om contact met ons op te nemen via de regionale zorginkoper van de RHO.  

  Thuismeten en ZMSC binnen de medisch specialistische zorg

  Bent u benieuwd hoe thuismeten en ZMSC's binnen de medisch specialistische zorg (MSZ) worden ingezet? Lees dan verder in de visie van MSZ.

 Meer weten over digitale innovaties? 

Wilt u meer weten over de digitale innovaties in de huisartsenzorg die we samen met partners in de zorg ontwikkelen? Bekijk dan onze pilots in de huisartsenzorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam