De toolbox Meer tijd voor de patiënt

“Door extreme drukte in de praktijk zijn de wachttijden langer." Het is niet ongebruikelijk dat patiënten dit horen als ze hun huisarts bellen. Ondanks de drukte wilt u als huisarts voldoende tijd hebben voor hun patiënt. Dat kan met de toolbox Meer tijd voor de patiënt.

Hiermee zorgen huisartsenpraktijken samen met Coöperatie VGZ voor meer tijd én kwaliteit voor zowel patiënt als huisarts.

Mooi voorbeeld van vernieuwing 

Meer tijd voor de patiënt is een mooi voorbeeld van transformatie waarbij slimme processen, digitalisering en het makkelijk maken van zelfzorg samenkomen. Mogelijk is het programma ook interessant voor uw regio! Neemt u dan contact op met uw VGZ-zorginkoper.

Rust in de praktijk

Meer tijd voor de patiënt loopt al een aantal jaren en start bij steeds meer huisartsenpraktijken. De huisartsen die er mee werken ervaren meer rust in de praktijk. Assistenten krijgen meer taken, zoals eenvoudige behandelingen en adviezen aan de patiënt. Hiermee ervaren ze hun baan als leuker en interessanter. En patiënten? Die reageren erg positief. 

Praktijk aan de slag met gereedschap

Praktijken die starten gaan aan de slag met een toolbox. In de toolbox zit een aantal ‘gereedschappen’ (intervisies). Die gereedschappen geven handvatten om de processen in de praktijk te verbeteren.

Flexibele tijd in de spreekkamer

Een voorbeeld is de flexibele consultduur. De huisarts werkt met consulten van 5, 10 en 15 minuten. Hij of zij houdt korte consulten, waar het mogelijk is. Zo komt er ruimte voor patiënten die meer dan de gebruikelijke 10 minuten nodig hebben. Dit blijkt heel prettig voor de patiënt. Deze voelt zich serieus genomen. De huisarts verwijst de patiënt minder vaak door voor medisch specialistische zorg of diagnostiek. 

Goede voorbeelden uit de praktijk

De gereedschappen zijn bedacht door huisartsen zelf. Wat in de toolbox zit, zijn goede voorbeelden uit de praktijk. 

Nog een greep uit de toolbox:

 • Intervisie verwijsgedrag – Twijfelt de huisarts over een verwijzing of aanvraag voor diagnostiek? Dan bespreekt hij of zij dit eerst met collegas uit de praktijk. De huisartsen leren zo van elkaar. De huisartsen vinden samen vaak een passende oplossing voor de patiënt, zonder te hoeven verwijzen naar de tweede lijn. 

 • Regie veelgebruikers De meeste huisartsen kennen een kleine groep patiënten die relatief veel tijd kost. Met deze tool brengen de huisartsen de groep in beeld. Daarna bekijken ze of ze anders met de individuele patiënten om kunnen gaan. Dat bespreken ze met de patiënt. Vaak hoeft de patiënt daarna minder vaak naar de huisarts. Fijn voor zowel de huisarts als de patiënt.

 • Training triage assistenten – De assistenten leren aan de telefoon scherper de zorgvraag inschatten. De huisarts kan daardoor de consulttijd beter op de patiënt afstemmen. Niet alleen de patiënt voelt zich serieus genomen, maar er is ook meer waardering voor de assistent. Een win-win-situatie dus!

Coöperatie VGZ financiert en evalueert

Coöperatie VGZ financiert het programma door regionaal afspraken te maken. Elk jaar meten wij de resultaten van het programma. We kijken dan of er verschuivingen zijn in verwijzingen, diagnostiekaanvragen en farmacie. Uiteindelijk financiert het programma zichzelf, doordat huisartsen minder verwijzen naar de tweede lijn. Inmiddels loopt Meer tijd voor de patiënt al in een zestal regio’s. Dit jaar starten nog meer regio's met het programma. 

Waarom wij hierin geloven

De eerstelijnszorg wordt steeds belangrijker. Maar het personeelstekort wordt groter. We zien dat innovatie in de huisartsenzorg een oplossing is. Zoals het programma Meer tijd voor de patiënt. Innovatieve huisartsen(praktijken) wijzen daarbij de weg en wij ondersteunen ze. Zo werken we samen aan de transformatie van de huisartsenzorg. Er blijft ruimte voor de patiënt die het écht nodig heeft. En de huisarts en zorgprofessional houden plezier in hun werk.

Vragen? Ideeën? 

Wilt u met ons van gedachten wisselen over dit initiatief? Graag! Bespreek het met onze zorginkoper. Of neem contact met ons op via onze pagina Service & contact. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam