Waarom de online medicijnservice?

Met de online medicijnservice spelen we in op de veranderende wereld, de uitdagingen in het zorglandschap én de behoefte van patiënten. We staan samen voor de uitdaging om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. 

 Waarom we zijn gestart met de online medicijnservice

Sinds 2022 zijn we gaan gaan samenwerken met de online apotheken MedApp en Nationale Apotheek. Zij willen samen met ons de online medicijnservice verder vormgeven en actief aan de slag gaan met (online) innovaties.

De wereld verandert namelijk. Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen. Dit is ook zo bij het verstrekken van medicijnen en de zorg rondom (complex) medicijngebruik. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een groot deel van onze leden er behoefte aan heeft om medicijnen plaats- en tijdonafhankelijk te bestellen en te ontvangen.  

Daarnaast willen we met de online medicijnservice samen met zorgaanbieders onderzoeken hoe we het verstrekken van geneesmiddelen kunnen optimaliseren. Op die manier dragen we bij aan goede, toegankelijke en betaalbare farmaceutische zorg, wat belangrijke onderwerpen zijn in het Integraal Zorgakkoord.

Ook minister Kuipers van VWS benadrukt in zijn reactie op gestelde Kamervragen dat transformaties van het zorglandschap zoals de online medicijnservice ervoor zorgen dat de schaarse capaciteit van zorg efficiënt wordt ingezet. Hij noemt het wenselijk dat zorgverzekeraars dit soort transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren.

 • Sinds 2022 hebben we met 2 landelijk opererende zorgaanbieders een overeenkomst afgesloten voor de online medicijnservice.

  Het is een bewuste keuze om te starten met slechts 2 zorgaanbieders, want zowel bij het contracteerproces als bij de samenwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst is het belangrijk om goede afspraken te maken. Deze plaats- en tijdonafhankelijke vorm van farmaceutische zorg vraagt om extra afstemming, intensieve samenwerking en co-creatie voor de ontwikkeling van digitale, online oplossingen. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van de online, farmaceutische zorg in de VGZ-app.

  Deze ervaringen leveren ons nuttige inzichten op en zorgen ervoor dat we met elkaar - ook in de toekomst - optimale kwaliteit en veiligheid van online, farmaceutische zorg kunnen garanderen.

 • Patiënten kunnen altijd bij de apotheek van hun keuze terecht. Het is ook mogelijk om bij meerdere apotheken ingeschreven te staan. Het dossier wordt via het LSP uitgewisseld, wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierdoor kunnen lokale en dienstapotheken precies zien wat er door de online apotheken is verstrekt, en andersom.
 • De online medicijnservice wordt ontsloten via alle apps van VGZ. Zo kunnen onze leden er gemakkelijk gebruik van maken. We starten via de online medicijnservice ook met aanvullende diensten, zoals een medicijnwekker (MedApp), en het kunnen regelen van de medicijnen als mantelzorger voor het gezin of naasten (Nationale Apotheek). Ook handig is de directe toegang tot actuele en betrouwbare informatie over de medicatie voor de patiënt.
 • We zijn ervan overtuigd dat de online medicijnservice bijdraagt aan toekomstbestendige zorg en inspeelt op de behoeften van onze leden. Daarom streven we ernaar dat een deel van onze leden gebruik maakt van een online apotheek. Om hen bekend te maken met deze ontwikkeling, besteden we in onze app en nieuwsbrieven aandacht aan de online apotheken. Hierbij mogen wij geen onderscheid maken bij welke apotheek het lid op dit moment is ingeschreven.

   

  Onze leden kunnen natuurlijk zelf de afweging maken of een online apotheek van toegevoegde waarde is ten opzichte van hun huidige apotheek, of niet.

De belangrijkste aandachtspunten en zorgen toegelicht

De afgelopen tijd hebben we voor, tijdens en na de inkoopprocedure met verschillende zorgaanbieders gesprekken gevoerd over de online medicijnservice. Tijdens deze gesprekken kwamen de belangrijkste zorgen en aandachtspunten aan bod.

 • Zorg op maat
 • Kwaliteit van online farmaceutische zorg
 • Onderlinge bereikbaarheid
 • Regionale samenwerking en afspraken
 • Bekostiging openbare apotheek

Over de online medicijnservice van VGZ

Stel een vraag of geef uw suggesties aan ons door

Hebben wij uw vraag niet beantwoord? Of wilt u een suggestie aan ons doorgeven? Maak dan gebruik van ons contactformulier

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam