Digitalisering in de praktijk

Digitale oplossingen binnen de gezondheidszorg brengen veel mogelijkheden met zich mee. We zien dat digitalisering de huisartsenzorg kan ondersteunen en versterken. Daarom stimuleren we de inzet van digitale (zorg)oplossingen. Oplossingen die direct bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg. 

Ondersteuning van de huisarts

Zorgvragen lopen op en worden steeds complexer. Dit resulteert in een hoge werkdruk in de huisartsenpraktijk en onvoldoende tijd voor de patiënten die dat nodig hebben. We willen dat de huisarts kan doen waar hij of zij goed in is: goede zorg bieden aan onze leden. Digitale oplossingen die de druk op de huisarts doen afnemen, zijn hiervoor nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de lasten rondom niet-patiëntgerelateerde taken en betere mogelijkheden tot zelfregie van onze leden. Samen met zorgaanbieders maken we hierover afspraken.

Voorbeelden uit de praktijk

Samen met huisartsen(praktijken) en -organisaties ontwikkelen en implementeren we verschillende digitale initiatieven. We stimuleren onder andere:

 • Digitale triage 
  Door de inzet van digitale triage gaan zowel de huisarts als patiënt optimaal voorbereid een consult in. We zien dat het bijdraagt aan de kwaliteit van het consult, het zorgt voor minder druk op de praktijk, het helpt met het prioriteren van zorgvragen en het leidt to minder administratie. Om het inbouwen van digitale triage te stimuleren, bieden we de aanvullende prestatie ‘Digitale triage’ vanaf 2024 bij onze zorgovereenkomst aan. 
 • Een combinatie van digitale en fysieke zorg 
  We zien voordelen in de combinatie van digitale (plaats- en tijdsonafhankelijke) zorg met fysieke (vaak complexere) zorg dichtbij huis. Zo kunnen zorgprofessionals flexibeler ingezet worden en neemt de druk op de huisartsenpraktijk af. 
 • Digitale informatie en zelfzorg 
  Door informatie aan de patiënt digitaal beschikbaar te stellen en zelfzorg digitaal te faciliteren, wordt een onnodige instroom in de praktijk voorkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door in de VGZ-app voor onze leden de informatie van thuisarts.nl beschikbaar te maken. 
 • Digitale gegevensuitwisseling 
  We vinden het belangrijk dat het gebruik van innovaties niet gehinderd wordt door beperkingen in de uitwisseling van data. Om die reden stimuleren wij dat de nieuwe initiatieven die wij ondersteunen werken met open standaarden. Zo kan data gemakkelijk en veilig worden uitgewisseld. Hierdoor is de huisarts minder tijd kwijt bij het gebruik van de initiatieven en vergemakkelijkt het de samenwerking met andere zorgpartners. 
 • Samenwerking Zorgdomein 
  Door onze samenwerking met Zorgdomein, kunnen we huisartsen voorzien van nuttige informatie over polisinformatie van onze leden en de contractering van zorgaanbieders. Hierdoor kan beter worden bepaald wat de beste verwijsmogelijkheid is voor de patiënt.  Een voorbeeld hiervan is onze keuzeondersteuning die tot stand kwam vanuit een samenwerking tussen VGZ, Zorgdomein, huisartsen en de GGZ. Hierdoor komt de patiënt direct op de juiste plek terecht en is herverwijzen niet nodig. Zie voor meer informatie de pagina Betere match tussen patiënt en GGZ.

Komende jaren blijven wij samen met huisartsenpraktijken zoeken naar en ervaringen opdoen met nieuwe oplossingen. We stimuleren dat huisartsenpraktijken aan de slag te gaan met digitale oplossingen. Zodat zij hun vak met ruimte voor de patiënt en met plezier kunnen blijven uitvoeren.

Meer weten over digitale innovaties?

Wilt u meer weten over de digitale innovaties in de huisartsenzorg die wij momenteel samen met het veld ontwikkelen? Lees dan verder op de pagina Samen voorop voor huisartsenzorg.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam