Ketenaanpakken voor een gezonde samenleving

Gezondheid is meer dan medische klachten verhelpen. Vaak spelen onderliggende, sociaal-maatschappelijke problemen een rol in de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom slaan partijen in de zorgsector de handen ineen met het sociaal domein en gemeenten om gezondheid te stimuleren en de zorg te ontlasten. Dit doen we in de vorm van 5 ketenaanpakken.

 Klachten door sociaal-maatschappelijke problemen

Veel mensen die fysieke of mentale klachten hebben, komen direct in de zorg terecht. Terwijl veel klachten niet primair een medische oorzaak hebben. Vaak zijn onderliggende, sociaal-maatschappelijke problemen de aanleiding. Bijvoorbeeld het overlijden van een partner, financiële schulden, verlies van werk, piekeren en zorgen maken of eenzaamheid. De oplossingen van deze problemen liggen in die gevallen niet primair bij medische zorg. Juist partijen in het sociaal domein en gemeenten spelen hier een belangrijke rol.

 Doelstellingen uit het IZA en GALA voor zorg en gezondheid

De doelen en maatregelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn uitdagend. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden én de samenleving gezond te houden, moeten we zorg en gezondheid anders gaan organiseren. Betere samenwerking tussen het medische en het sociaal domein moet ervoor zorgen dat mensen sneller geholpen worden met de juiste zorg op de juiste plek. Dit moet leiden tot efficiëntere hulp bij specifieke klachten en minder druk op de zorg. Om dit te bereiken, zijn er 5 ketenaanpakken opgesteld. In deze ketenaanpakken komen de doelstellingen van het IZA en het GALA samen.

 Naadloze samenwerking door ketenaanpakken

Met de ketenaanpakken organiseren betrokken partijen een domeinoverstijgende samenwerking voor 5 verschillende gezondheidsthema’s. Dit betekent een intensieve en naadloze samenwerking tussen onder andere het sociaal domein, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

De 5 ketenaanpakken zijn:

 1. Kansrijke start
 2. Valpreventie bij ouderen
 3. Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen
 4. Gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
 5. Welzijn op recept

 Regiobeelden en -plannen voor preventie

Het doel van deze ketenaanpakken is duidelijk, maar de samenwerking kan soms ingewikkeld zijn en komt niet altijd vanzelfsprekend tot stand. Naast de ketenaanpakken werken we samen met gemeenten aan een regionale infrastructuur voor preventieve zorg. Dit doen we aan de hand van regiobeelden en regioplannen. Hiermee geven we regionale samenwerking verder vorm, zodat we ook in de toekomst goede zorg én gezondheid kunnen garanderen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam