'Krachtig wachten' ondersteunt tijdens het wachten

In het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg wordt voortdurend nagedacht over slimme werkwijzen. Als zorgverzekeraar zien we steeds meer praktijkvoorbeelden en vernieuwingen ontstaan die de zorg nóg beter maken. In dit artikel informeren wij u graag over een initiatief dat is opgezet door praktijk Prisma Psychologie, door én voor vrijgevestigde professionals.

Vernieuwende initiatieven

Kwaliteit van zorg verhogen, een bijdrage leveren aan de vermindering van wachtlijstproblematiek, slimme werkwijzen introduceren. Als zorgverzekeraar stimuleren we dit soort initiatieven en brengen we ze graag breder onder de aandacht. Zodat cliënten en behandelaren ook op andere plekken in het land de meerwaarde kunnen ervaren.

Niet alle vernieuwende initiatieven van de grotere GGZ-aanbieders zijn echter toepasbaar op vrijgevestigde zorgprofessionals. Dit terwijl er ook binnen de kleinere GGZ-praktijken interessante, vernieuwende initiatieven worden ontwikkeld. Eerder dit jaar deden we een uitvraag onder de vrijgevestigde praktijken naar interessante innovaties. Dit leverde ons verschillende interessante innovaties op. Eén van de inspirerende voorbeelden van praktijk Prisma Psychologie lichten we graag toe.

Wachtlijstproblematiek in de regio Zwolle

De druk op de geestelijke gezondheidszorg is al lange tijd erg hoog. Zo ook in regio Zwolle, waar professionals in toenemende mate worden geconfronteerd met de gevolgen van de wachtlijstproblematiek. Daarom hebben vijf vrijgevestigde GZ-psychologen van Prisma Psychologie zich verenigd om tot een oplossing te komen.

In samenwerking met diverse regionale partijen, zoals huisartsen, praktijkondersteuners en tal van organisaties in het sociale domein bouwden zij een actief netwerk op. Dit netwerk heeft geleid tot een nieuwe werkwijze: “Krachtig wachten”. In deze werkwijze komt de kennis en expertise van professionals uit de sociale wijkteams, herstelcentra en welzijnsorganisaties krachtig samen.


'Krachtig wachten' vermindert druk op zorg en versterkt de gemeenschap

Met de nieuwe werkwijze: 'Krachtig wachten' krijgt de cliënt tijdens het wachten op zorg alvast de nodige ondersteuning. Daarbij wordt de druk op de psychische zorg verminderd én wordt de zorgverlenende gemeenschap in de regio Zwolle versterkt. 

De werkwijze van 'Krachtig wachten' verloopt als volgt: zodra een cliënt door de huisarts wordt doorverwezen naar Prisma Psychologie, wordt vrijwel direct contact opgenomen om een Krachtgesprek in te plannen. In dat gesprek wordt van mens tot mens verkend of er iets is waarmee de cliënt zich vóór de start van de behandeling alvast geholpen kan voelen. Iets wat het herstelproces alvast in gang kan zetten, zoals lotgenotencontact of beweging. Maar ook wordt aandacht besteed aan manieren om nieuwe energie op te doen, door vrijwilligerswerk of het oppakken van een vergeten hobby. Of problemen die in andere levensgebieden spelen aan te pakken, zoals werk of financiën. Ook wordt vanuit Prisma Psychologie de mogelijkheid geboden om tijdens de wachttijd een PrisMaatje in te zetten: iemand die een luisterend oor kan bieden, of waarmee samen activiteiten ondernomen kan worden. De PrisMaatjes zijn mensen die hun behandeling hebben afgerond, en zich graag willen inzetten om iets voor anderen te kunnen betekenen. Training en intervisiebijeenkomsten voor de PrisMaatjes worden door Prisma Psychologie georganiseerd.

De eerste resultaten van 'Krachtig wachten' laten zien dat cliënten minder psychische kwetsbaar zijn en hier beter mee om kunnen gaan. Dit komt door zingeving op sociaal en maatschappelijk gebied. Ook het herstel is duurzamer waardoor de kans op terugval kleiner wordt.


Vervolgstappen 'Krachtig wachten'

Prisma Psychologie werkt inmiddels ook met de Dimence groep (WerV) en PsyQ samen. Zij gaan verder aan de slag met het genereren van meer bekendheid in de regio en doorontwikkeling van de werkwijze. Een belangrijke vervolgstap daarbij is het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek om zo ook meer kwantitatieve inzichten te verkrijgen in de resultaten van deze werkwijze. Met verschillende partijen wordt ondertussen ook hard gewerkt aan de invulling van een belangrijke voorwaarde: het onderzoeken van de structurele financieringsmogelijkheden.

Wilt u meer weten over deze werkwijze of heeft u vragen of suggesties n.a.v. deze publicatie? Dan kunt u ons bereiken via e-mail.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam