Zorg rondom de patiënt organiseren

In 2030 zien we dat de zorg rondom de patiënt georganiseerd is. De patiënt staat centraal. De samenwerking tussen voorschrijvers, wijkverpleegkundigen en apothekers, maar ook de verdeling van zorginhoudelijke taken worden steeds belangrijker.

 Patiënten effectiever en sneller helpen

Door de zorg rondom de patiënt te organiseren, kunnen we patiënten effectiever en sneller helpen. Daarbij is het plaats- en tijdonafhankelijk organiseren en aanbieden van zorg standaard onderdeel van het farmaceutische zorgaanbod. Bijvoorbeeld door de inzet van digitale zelfhulpprogramma’s en online toepassingen. Hierdoor kunnen patiënten beter inschatten of en wanneer het nodig is om beroep te doen op de expertise van farmaceutische zorgaanbieders. Dit helpt bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en bij het beschikbare zorgaanbod zo efficiënt en effectief mogelijk benutten. 

 Farmaceutische zorg die bij de patiënt past

De wensen en behoeften van patiënten ontwikkelen zich snel en verschillend. We zijn ervan overtuigd dat het farmaceutische zorglandschap onder invloed van technologische ontwikkelingen ingrijpend gaat veranderen. Wij geloven dat de veranderende wensen en behoeften van patiënten leiden tot een toename van digitale farmaceutische zorg ten opzichte van bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan een fysieke apotheek. De bezoeken aan de fysieke apotheek zullen veranderen. Dit zal meer gericht zijn op het ontvangen van zorg en begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen. Denk daarbij aan een medicatiebeoordeling of de begeleiding bij het afbouwen van medicatie. 

Een gedifferentieerd aanbod

We vinden het belangrijk dat farmaceutische zorg in 2030 gedifferentieerd aangeboden wordt. Dit wil zeggen dat de zorg op verschillende manieren kan worden aangeboden, maar afhankelijk is van de behoefte van de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in de mate waarin een patiënt zelfredzaam of hulpbehoevend is, chronisch of incidenteel medicatie gebruikt of dat het medicatiegebruik stabiel of complex is. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam