Toekomstbestendige bedieningsmodellen

Om de wensen en behoeften van onze leden centraal te stellen, de zorginhoudelijke rol van de apotheker te versterken en de distributie van geneesmiddelen efficiënter en centraler te organiseren, willen we graag samen met onder andere zorgaanbieders en belangenorganisaties toekomstbestendige bedieningsmodellen ontwikkelen. 

 Differentiaties in het zorgaanbod

Bij het ontwikkelen van nieuwe, passende bedieningsmodellen kijken we onder andere naar differentiaties in het zorgaanbod, zoals: 
  • Lokaal
  • Regionaal
  • Landelijk 
  • Digitale contact- en servicemogelijkheden
  • Fysieke contact- en servicemogelijkheden
  • Hybride contact- en servicemogelijkheden 
 • Planbare zorg, gericht op:  

  • De distributie en ontvangst van medicijnen
  • Vragen/begeleiding/ondersteuning bij medicatiegebruik
  Niet-planbare zorg, gericht op:

  • De distributie en ontvangst van medicijnen
  • Vragen/begeleiding/ondersteuning bij medicatiegebruik 
  • Mate van zelfredzaamheid of behoefte aan hulp
  • Chronisch of incidenteel gebruik van medicatie

 Meerdere variaties en combinaties mogelijk 

Voor nieuwe en passende bedieningsmodellen zijn er tal van combinaties mogelijk. De hieronder genoemde bedieningsmodellen zijn slechts voorbeelden en kunnen niet altijd los van elkaar gezien worden. Zo beseffen we ons bijvoorbeeld dat regionale apotheken de distributie van medicijnen mogelijk ook op grote schaal geautomatiseerd en georganiseerd hebben of dat ze zorgaanbieders in dienst hebben die lokaal de zorginhoudelijke taken uitvoeren.

De hieronder genoemde differentiaties geven echter wel een goed beeld van mogelijke, toekomstige bedieningsmodellen. Door deze op een slimme manier te combineren garanderen we laagdrempelig toegankelijke zorg voor patiënten.

Eerstelijns zorgverlening blijft, met name in de dunbevolkte regio’s, erg belangrijk. Om de toenemende, complexe farmaceutische zorgvraag te kunnen garanderen, vinden we het belangrijk dat apotheekhoudende huisartsen op termijn ook aansluiting vinden bij de nieuwe bedieningsmodellen. 

Voorbeelden van toekomstige bedieningsmodellen:

Regionale apotheken

De regionale apotheek is een fysieke locatie waar patiënten voor zowel hun medicijnen als farmaceutische zorgvragen terecht kunnen.

Het verzorgingsgebied van deze regionale apotheek is groter dan het verzorgingsgebied van apotheken die we momenteel in een stad of dorp kennen. Door schaalgrootte (bijvoorbeeld in voorraadbeheer en distributie van medicijnen) hebben de regionale apotheken de bedrijfsvoering zodanig efficiënt ingericht dat er meer tijd en aandacht is voor het leveren van zorg.

Wij verwachten dat de regionale apotheken ontstaan door een samenvoeging binnen het huidige apotheeklandschap of als gevolg van nieuwe toetreders tot de markt.   

Lokale zorgaanbieder

De lokale apotheker is een zorgaanbieder die zich volledig focust op zorginhoudelijke taken.

Denk bijvoorbeeld aan apothekers(assistenten) die dichtbij een huisartsenpraktijk op laagdrempelige wijze zorginhoudelijk contact hebben met zowel de huisarts als de patiënt.

De zorgaanbieder ondersteunt patiënten met zorginhoudelijke taken, zoals coaching voor het stimuleren van zelfregie, preventie, therapietrouw en de begeleiding bij het afbouwen van medicatiegebruik.    

Landelijke apotheken

Dit zijn landelijke partijen die bijvoorbeeld online op efficiënte wijze en grote schaal patiënten kunnen bedienen.

Deze leveranciers richten zich dan met name op de distributie van geneesmiddelen, maar kunnen ook met online mogelijkheden voorzien in de zorgbehoefte van een specifieke of grotere patiëntenpopulatie.  

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam