Efficiëntere distributie van geneesmiddelen

Om apothekers de tijd en financiële ruimte te geven zich te profileren als volwaardige zorgaanbieders in de eerstelijnszorg, is het belangrijk dat de distributie van geneesmiddelen én de bedrijfsvoering van de apotheek efficiënter en centraler georganiseerd wordt.

 Samen passende oplossingsrichtingen onderzoeken

We begrijpen dat het veranderen van bijvoorbeeld distributiekanalen enorme impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk om samen met apothekers, apotheekketens en belangenorganisaties passende oplossingsrichtingen te onderzoeken. Nadat we gezamenlijk oplossingsrichtingen hebben bepaald, willen we in ons marktleidersgebied praktijkervaring opdoen door middel van pilots.   

Meer flexibiliteit voor de apotheker en patiënt

Door voorraden centraler te coördineren, kunnen geneesmiddelen efficiënter gedistribueerd worden en wordt de continuïteit van levering gewaarborgd. Dit verlaagt de administratieve last van het distribueren van geneesmiddelen in de apotheek en creëert mogelijkheden om op grote schaal te investeren in automatisering en digitalisering. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat apothekers meer tijd overhouden voor directe zorg aan patiënten.

Wij geloven dat de distributie van geneesmiddelen uitgevoerd kan worden door partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Dit geeft zowel de apotheker als de patiënt meer flexibiliteit. De patiënt kan bijvoorbeeld, buiten openingstijden van een apotheek, zelf bepalen door wie en waar de geneesmiddelen geleverd worden. Uiteraard blijft de apotheker wel verantwoordelijk voor de verstrekking van geneesmiddelen.

 De behoefte aan apothekers blijft groot

De behoefte aan apothekers en apothekersassistenten blijft groot. Het efficiënter organiseren van de distributiefunctie betekent niet dat er minder apothekers nodig zijn, maar dat zij ingezet kunnen worden om hun zorgfunctie in de eerstelijnszorg te versterken. Het betekent echter wel dat er naar verwachting minder fysieke apotheeklocaties met een geneesmiddelenvoorraad nodig zijn.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam