Aanvullende afspraken

Met onze basisovereenkomst zorgen we ervoor dat onze verzekerden dichtbij huis terecht kunnen voor farmaceutische zorg. Naast deze basisovereenkomst vinden we ook dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing, innovatie en maatwerk. Daarom bieden we de mogelijkheid om aanvullende afspraken met ons te maken. Hiervoor kunt u een aanvullende beloning ontvangen. 

Maatwerk afspraken

We staan open voor het maken van aanvullende afspraken. Deze afspraken maken we zowel met landelijke, regionale en lokale partijen en sluiten aan op het initiatief van de partij waarmee we deze afspraken maken.

Voorbeelden van aanvullende afspraken

Het onderwerp voor aanvullende afspraken kan wisselen per regio of partij. Om u een idee te geven waarover wij aanvullende afspraken afsluiten, hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet:

 • Afspraken met betrekking tot demedicalisering en gepast gebruik
 • Afspraken met betrekking tot het ontlasten van de huisarts en de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg verstevigen
 • De inzet van digitalisering in de apotheek
 • Afspraken met betrekking tot volumebeheersing
 • Ervaringen op doen met nieuwe en bestaande (facultatieve) prestaties farmaceutische zorg
 • Het verminderen van administratieve lasten bij de zorgaanbieder en/of de zorgverzekeraar
 • Hanteren van gepaste aflevertermijnen behorend bij het profiel van de patiënt

Aanmelden aanvullende afspraken

Heeft u een initiatief voor een positieve innovatie in het farmaceutisch landschap? Dan nodigen we u uit om deze met ons te delen. Deel bij uw aanmelding van aanvullende afspraken ten minste de volgende informatie:

 • Omschrijving van uw initiatief (inclusief de huidige en gewenste situatie)
 • Welke zorgaanbieders meedoen aan dit initiatief
 • Contactpersoon voor verdere communicatie

Uit alle ingediende ideeën maken wij een selectie. Wanneer u geselecteerd bent, nemen wij contact met u op om uw voorstel verder uit te werken.

Ingangsdatum aanvullende afspraken

U kunt het hele jaar aanvullende afspraken bij ons indienen. Wanneer u uw voorstel indient voor 1 juni, dan kan deze bij goedkeuring vanaf 1 januari ingaan. Bij voorstellen die u op een later moment indient dan 1 juni, kan de ingangsdatum ook op een later moment komen te liggen. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam