Overeenkomsten verbruiksartikelen

Onder verbruiksartikelen verstaan we diabetestestmaterialen, verbandmiddelen, incontinentie-absorberend materiaal, urine-afvoerend materiaal en stomamateriaal. Aanverwante producten, zoals injectiemateriaal en insulinepompen vallen ook onder dit dossier. 

Overeenkomst medisch speciaalzaak

Om als medisch speciaalzaak voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de SEMH-erkenning DISW. Als u voldoet aan de erkenning, dan kunt u een overeenkomst aanvragen via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. Vermeld uw AGB-code, naw-gegevens en stuur een kopie van uw inschrijving in het KvK-register en uw SEMH-erkenning mee. 

Overeenkomst apotheekhoudende

Als apotheekhoudende bent u door onze collega’s van Farmacie gecontracteerd voor farmaceutische zorg. U kunt een overeenkomst aanvragen voor injectiemateriaal via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl.

De overige verbruiksartikelen zijn selectief ingekocht. Hiervoor worden gedurende de looptijd geen nieuwe contracten afgesloten. 

Beoordeling aanspraak verband- en compressiemiddelen

In het document Beoordeling aanspraak verbandmiddelen en compressiemiddelen staan de toetsingscriteria die zorgverzekeraars hanteren om te bepalen of specifieke middelen onder de aanspraak ‘hulpmiddel’ vallen. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam