Overeenkomsten verbruiksartikelen

Onder verbruiksartikelen verstaan we diabetestestmaterialen, verbandmiddelen, incontinentie-absorberend materiaal, urine-afvoerend materiaal en stomamateriaal. Aanverwante producten, zoals injectiemateriaal en insulinepompen vallen ook onder dit dossier. 

Overeenkomst medisch speciaalzaak

Om als medisch speciaalzaak voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de SEMH-erkenning DISW. Als u voldoet aan de erkenning, dan kunt u een overeenkomst aanvragen via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. Vermeld uw AGB-code, naw-gegevens en stuur een kopie van uw inschrijving in het KvK-register en uw SEMH-erkenning mee. 

Overeenkomst apotheekhoudende

Als apotheekhoudende bent u door onze collega’s van Farmacie gecontracteerd voor farmaceutische zorg. U kunt een overeenkomst aanvragen voor injectiemateriaal via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl.
De overige verbruiksartikelen zijn selectief ingekocht. Hiervoor worden gedurende de looptijd geen nieuwe contracten afgesloten. 

Lees meer over ons inkoopbeleid

Contractering diabetestestmaterialen

In Nederland is heel veel diabetestestmateriaal beschikbaar. Helaas is niet alles van even goede kwaliteit. Ook betalen we in Nederland meer voor hetzelfde materiaal dan onze buurlanden. Om deze redenen kopen wij de diabeteszorg anders in.

Lees meer over contractering van diabetestestmaterialen

Beoordeling aanspraak verband- en compressiemiddelen

Bekijk het document Beoordeling aanspraak verbandmiddelen en compressiemiddelen. Hierin leest u de toetsingscriteria die zorgverzekeraars hanteren om te bepalen of specifieke middelen onder de aanspraak ‘hulpmiddel’ vallen. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam