Overeenkomsten hulpmiddelen bruikleen

Bruikleen betekent dat de verzekerde het hulpmiddel kan gebruiken zolang hij of zij hierop is aangewezen en bij ons is verzekerd. Hulpmiddelen in bruikleen zijn exclusief gecontracteerd. Dat betekent dat het hulpmiddel alleen in bruikleen te krijgen is bij een zorgaanbieder waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten.

Onder bruikleen scharen we de volgende hulpmiddelen: bedden, antidecubitusmaterialen, aangepaste stoelen, verpleeghulpmiddelen voor kort gebruik, hulpmiddelen voor kinderrevalidatie, loophulpmiddelen, hulpmiddelen voor infuustherapie, voeding, vernevelapparatuur, personenalarmering, hulphonden, blindengeleidehonden, signaalhonden, TENS-apparatuur, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) en zuurstof.

In het Reglement hulpmiddelen vindt u:

 • of de verzekerde het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt;
 • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen;
 • of er een verwijzing nodig is en zo ja, van wie;
 • of de verzekerde vooraf onze toestemming nodig heeft (voor eerste aanschaf, herhaling of reparatie);
 • de gebruikstermijn van het betreffende hulpmiddel.
 • bijzonderheden zoals maximale vergoedingen of wettelijke eigen bijdragen.

De verzekerde ontvangt de hulpmiddelen gebruiksklaar. Als dat nodig is, ontvangt de verzekerde het hulpmiddel inclusief eerste batterijen, oplaadapparatuur en gebruiksinstructie. Heeft de verzekerde aanspraak op een hulpmiddel dat wij in bruikleen verstrekken en wordt dit hulpmiddel aangeschaft of gehuurd bij een niet-gecontracteerde leverancier? Dan bedraagt de vergoeding, afhankelijk van de polisvoorwaarden, 100 procent, 80 procent of 50 procent van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten die wij betaald zouden hebben voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam