Zinnige zorg voor hulpmiddelen

We stimuleren gepast gebruik, zodat onze leden de hulpmiddelen krijgen die zij nodig hebben, passend bij de persoonlijke situatie. Wij zetten daarbij maximaal in op zinnige, passende zorg. Op deze pagina vindt u voorbeelden van zinnige zorg van zorgaanbieders en kunt u ook zelf ideeën aandragen.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren, zorgen voor kwalitatief goede zorg, de wijkverpleegkundige tijd besparen én het werkplezier vergroten. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen. We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Uitgelicht: Klittenbandzwachtels in acute fase

De Good Practice 'Klittenbandzwachtels in acute zwachtelfase' vervangt het intensieve ACT-zwachtelen. Klittenbandzwachtels zijn eenvoudiger aan te trekken, vaak door de cliënt zelf. Daarnaast is het voor de wijkverpleging sneller en fysiek minder belastend. Zowel de cliënten als zorgprofessionals zijn enthousiast.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de wijkverpleging? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam