Zelfredzaamheid thuis

Hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid thuis vergroten. Omdat cliënten zelfstandig, of met minder hulp, hun dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren. Dit is positief voor zowel de cliënten als voor de zorgverleners.

 Langer zelfstandig thuis

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Ook als ze aanvullende zorg nodig hebben. Hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid van mensen bevorderen, en dragen op die manier bij aan de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd is door de inzet van hulpmiddelen minder thuiszorg nodig. De wijkverpleging, die met personeelstekorten te maken heeft, wordt hierdoor ontlast. Juist vanwege de huidige vergrijzing zijn dit voor ons belangrijke uitgangspunten.

 Klittenbandzwachtels en aan- en uittrekhulpmiddelen

Een voorbeeld van een hulpmiddel dat de zelfredzaamheid vergroot én het werk voor wijkverpleegkundigen makkelijker maakt, is de klittenbandzwachtel. Klittenbandzwachtels in de acute zwachtelfase zijn veel makkelijker en sneller aan te brengen dan reguliere zwachtels (ACT). Soms kan de cliënt het zelfs zelf doen. Dit scheelt de wijkverpleegkundige veel tijd per cliënt en er is sprake van minder fysieke belasting.

De inzet van aan- en uittrekhulpmiddelen voor steunkousen is een ander voorbeeld van zo’n hulpmiddel. Hierdoor wordt de wijkverpleging ontlast, blijven de zorgkosten lager en gaat de kwaliteit van leven vooruit.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam